Hos oss når du resultat genom utbildning och utveckling
- för, med och av idéburna organisationer.

Mentorskap

IRMA 30
38 000 kr
Nästa tillfälle

IRMA 30

INÅT, FRAMÅT, UPPÅT - Verktyg för dig som vill och vågar. Mentor- och ledarskapsprogrammet IRMA ger kvinnliga ledare inom idéburen sektor ordentliga verktyg. Kunskaper som gör det enklare att utvecklas - i ledarrollen och på ett personligt plan.

Mer information
ALEX 6
38 000 kr
Nästa tillfälle

ALEX 6

Mentorprogrammet ALEX är vårt utbildningsprogram för dig som har, eller vill ha, en ledarroll i en organisation inom idéburen sektor. ALEX ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas på ett personligt plan och som ledare.

Mer information

Ledarskap

Ny chef i idéburna organisationer
10 800 kr

Ny chef i idéburna organisationer

Att vara chef i en idéburen organisation är både utmanande och inspirerande. Det innebär att vara ledare i ett sammanhang som genomsyras av ideologi och värderingar och där viljan att förändra och påverka ofta är stark. Målen är ofta visionära, beslutsstrukturerna komplexa och resultaten är inte alltid lätta att mäta.

Mer information
Det rörelseskapande ledarskapet - fånga upp och driva engagemang
3 900 kr

Det rörelseskapande ledarskapet - fånga upp och driva engagemang

Att fånga upp och driva engagemang. Människors värderingar och tankar kring medlemskap och engagemang förändras. Sociala medier och digitaliseringen innebär nya möjligheter och nya utmaningar. Hur jobbar du med att fånga upp och driva engagemang bland medlemmar och förtroendevalda?

Mer information
Hållbart ledarskap
3 900 kr

Hållbart ledarskap

Är ett ledarskap som utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och om hur ledarskapet i idéburen sektor kan utveckla och stimulera människor, grupper, verksamheter och processer i organisationen på kort och lång sikt. Grundpelare under utbildningen är intention och mening, känsla av sammanhang, hanterbarhet och hälsa som hållbarhet.

Mer information
Att leda projekt till resultat
9 900 kr
Nästa tillfälle

Att leda projekt till resultat

Att organisera verksamheten i projekt är idag ett mycket vanligt arbetssätt i organisationer. Men få utnyttjar projektmetodikens fulla styrka. Rätt använt ökar projektarbetet kraften i hela organisationen och skapar såväl rörelse, förändring som struktur och tydlighet.

Mer information
Driva och leda förändring
3 900 kr

Driva och leda förändring

Idag är förändring normalläge, en del av den dagliga verksamheten för dig som är chef och ledare. Hur får du någon att vilja ändra sitt beteende? Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas med planering och genomförande av förändringen på arbetsplatsen.

Mer information
Idéburet ledarskap
3 900 kr

Idéburet ledarskap

Vad leder du och vart? Vilka effekter och resultat vill du skapa? Det är de frågor som sammanfattar syftet och innehållet i det här seminariet. Du får fördjupade kunskaper och insikter i det idéburna ledarskapet och hjälp med att identifiera och hantera de utmaningar som chefer och ledare möter i en demokratiskt styrd organisation.

Mer information
Att se, förebygga och hantera konflikter
3 900 kr

Att se, förebygga och hantera konflikter

Det kan hetta till ordentligt när olika intressen kolliderar. Som chef är du ansvarig för att konflikterna inte blir destruktiva. Hur kan du se, förebygga och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt? Seminariet ger dig metoderna och svaren.

Mer information

Ombudsmän

Konsultativt förhållningssätt i rollen som ombudsman
6 800 kr

Konsultativt förhållningssätt i rollen som ombudsman

Förmågan att arbeta mer konsultativt är nyckeln i många tjänstemannaroller i dag. Framförallt när ökade krav på effektivitet gör det svårare att serva medlemmar och förtroendevalda på samma sätt som tidigare.

Mer information
Framgångsrik rekrytering – konsten att fånga upp och driva engagemang
6 800 kr

Framgångsrik rekrytering – konsten att fånga upp och driva engagemang

Det finns många skäl att fokusera på att rekrytera fler medlemmar och förtroendevalda. En framgångsrik rekrytering gör förbundet starkare och samtidigt mer synligt och närvarande på arbetsplatserna.

Mer information