Vår vision är att idéburna organisationer ska ha de bästa ledarna. Vår idé är att ge utbildning och utveckling för ett idéburet ledarskap som skapar resultat.

Ledarskap som når visioner

Vi vill bidra till att idéburna ledare och organisationer kan lyfta i arbetet för att nå sin idé och vision. Vi vet att en av nycklarna till framgång är ett starkt och utvecklat idéburet ledarskap. Genom att stärka och utveckla ledarna i ideell sektor gör vi skillnad. Det långsiktiga syftet med vårt arbete är att bidra till resultat och förverkligande av organisationers bärande idéer och visioner.

Vår styrka är vår kunskap, snart 30 års erfarenhet och vårt fokus på det unika idéburna ledarskapet. Hos oss når du som ledare, förtroendevald, anställd eller chef i ideell sektor, resultat.

Det unika idéburna ledarskapet
Vår utgångspunkt är det unika idéburna ledarskapet, som innebär att skapa mening och engagemang samt att ständigt vinna förtroende för och möjliggöra organisationens bärande idé internt och externt. Kännetecken för den idéburna ledaren är att
- vara engagerad och nyfiken
- gestalta organisationens värderingar
- frigöra kraft och glädje för att på ett hållbart sätt skapa rörelse för organisationens måluppfyllelse och resultat
- låta besluten växer fram från medlemmarna underifrån
- kunna gå före och leda medlemmar i arbetet för att förverkliga mål och visioner
- skapa mod och utrymme för nya idéer att växa fram
Idéburet ledarskap är ett förtroendeskapande ledarskap som utvecklar engagemang och gemensam rörelse för förverkligandet av organisationens bärande idé och vision.

Idéburet, relation & resultat

Våra grundläggande värden är idéburet, relation och resultat. Det betyder att vi arbetar med idéburna organisationer och dess ledarskap, där vi genom goda relationer skapar resultat.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån att varje organisation och uppdrag är unikt och anpassar upplägg, aktiviteter och insatser till dess verksamhet. Insatser för grupper av förtroendevalda/chefer/medarbetare i organisationen i sin helhet erbjuds liksom individuell handledning, beroende på behov och önskemål. På våra utbildningar/seminarier/workshops kombineras teori och reflektion med praktiska upplevelser, för ett effektivt och hållbart lärande. Konkreta verktyg och metoder som deltagarna har nytta av i sin vardag, presenteras som en naturlig del av upplägget.
Vi gör det vi gör med engagemang, kompetens och glädje!

Vi erbjuder:
• Ledarskaps- och mentorprogram
• Utbildning & kurser
• Utvecklingsprocesser för styrelser och organisationer
• Föreläsningar
• Handledning av/mentorskap för ledare och chefer


Vår historia fram till idag
1990 såg TCO och TBV att folkrörelserna stod inför nya utmaningar. Ett nytt ledarskap byggt på delaktighet, eget ansvar och egen utveckling önskades. Ledarinstitutet skapades för att möjliggöra att det nya ledarskapet växte fram. Ett ledarskap byggt på förtroende, den egna visionen och värdegrunden. Ledarinstitutets roll var då som nu att medverka till att förtroendevalda och anställda utvecklar det goda ledarskapet i sin organisation – att vara rörelse skapande ledare.

Utveckling och lärande över organisationsgränser var och är viktigt. Med Ledarinstitutet tar ideell sektor själv ansvar för sin ledar- och organisationsutveckling. Olika organisationer har ägt Ledarinstitutet under åren. Sven Nygren och Barbro Mellberg har varit centrala ledare i verksamheten. Idag drivs Ledarinstitutet av Sveriges lärare. Ägarens idé är fortfarande densamma – Av oss i idéburen sektor- för oss i idéburen sektor. Sveriges lärare vill på så vis bidra till att vi alla kan vara lärande organisationer i en digital tid.