DET BÄSTA LEDARSKAPET

Om Ledarinstitutet

Vår vision är att det bästa ledarskapet finns i ideell sektor.

Ledarskap som når visioner
Vi vill bidra till att idéburna ledare och organisationer kan lyfta i arbetet för att nå sin idé och vision. Vi vet att en av nycklarna till framgång är ett starkt och utvecklat idéburet ledarskap. Genom att stärka och utveckla ledarna i ideell sektor gör vi skillnad. Det långsiktiga syftet med vårt arbete är att bidra till resultat och förverkligande av organisationers bärande idéer och visioner.

Idéburet, relation & resultat
Våra grundläggande värden är idéburet, relation och resultat. Det betyder att vi arbetar i ideell sektor med idéburen verksamhet och dess ledarskap, där vi genom goda relationer skapar resultat.

Vi gör det vi gör med engagemang, kompetens och glädje!

Vi erbjuder:
• Ledarskaps- och mentorprogram
• Utbildning & kurser
• Utvecklingsprocesser för styrelser och organisationer
• Föreläsningar
• Coaching av ledare och chefer

Vår historia fram till idag
1990 såg TCO och TBV att folkrörelserna stod inför nya utmaningar. Ett nytt ledarskap byggt på delaktighet, eget ansvar och egen utveckling önskades. Ledarinstitutet skapades för att möjliggöra att det nya ledarskapet växte fram. Ett ledarskap byggt på förtroende, den egna visionen och värdegrunden. Ledarinstitutets roll var då som nu att medverka till att förtroendevalda och anställda utvecklar det goda ledarskapet i sin organisation – att vara rörelse skapande ledare.

Utveckling och lärande över organisationsgränser var och är viktigt. Med Ledarinstitutet tar ideell sektor själv ansvar för sin ledar- och organisationsutveckling. Olika organisationer har ägt Ledarinstitutet under åren. Sven Nygren och Barbro Mellberg har varit centrala ledare i verksamheten. Idag drivs Ledarinstitutet av Lärarförbundet. Ägarens idé är fortfarande densamma – Av oss i idéburen sektor- för oss i idéburen sektor. Lärarförbundet vill på så vis bidra till att vi alla kan vara en lärande organisation.