Vi har ett starkt nätverk av skickliga konsulter som arbetar i vår verksamhet.

Våra konsulter


Kunskap, kompetens och kvalitet

Vid varje utbildnings- och utvecklingsinsats väljer vi den konsult som bäst passar för uppdraget. Alla konsulter har relevant utbildning och gedigen personlig erfarenhet av ideellt arbete. Alla brinner för att bidra till utveckling och engagerar sig vara för att vara med och skapa en bättre värld.

Ann-Charlotte Eriksson

Ledarskapskonsult

Ann-Charlotte är Ledarinstitutets Verksamhetschef. Ann-Charlotte har lång erfarenhet som förtroendevald i idéburna organisationer. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning som 1:e vice förbundsordförande. Hon har också haft samma titel som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Hon har en examen från Lunds Universitet i företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap samt praktisk pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan i Malmö. Hon har varit delägare i Actor Kunskapsutveckling AB som drivit utbildnings- och konsultverksamhet inom ledning och organisation, ekonomi och marknadsföring. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi medvetet tar strategiska beslut mot resultat, för vår idé! Hon driver framgångsrikt utvecklingsprocesser och inspirerar andra som föreläsare, utbildare, processledare, mötesordförande och konsult.

Telefon: 070-4537547
E-post: ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se

 

Lina Lanestrand

Ledarutvecklare

Lina har erfarenhet från idéburen sektor både som ideellt aktiv och yrkesmässigt som ledarutvecklare på Studiefrämjandet, organisationsutvecklare på Rädda Barnen och som utvecklingsledare på Hälsofrämjandet. Nu senast kommer hon från en chefsroll i näringslivet och hälsobranschen. Lina är i grunden utbildad beteendevetare och coach.  Lina erbjuder processledning, handledning i grupp och individuell coachning samt genomför skräddarsydda uppdrag med utbildnings- och organisationsutvecklingsinsatser för att gå från nuläge i riktning mot visioner, mål och idéer. I uppdragen kan ingå att t ex skapa gemensam plattform, att formulera mål och visioner, att utveckla organisationens kultur, att stärka kommunikationen internt och externt liksom att sätta handlingsplaner för arbetet framåt.

Telefon: 070-531 34 07 E-post: lina.lanestrand@ledarinstitutet.se

 
   

Maria Unde Westerberg

Ledarskapskonsult

Maria är en engagerad och orädd process- och projektledare som leder utbildning i Ledarinstitutet. Maria har arbetat framgångsrikt med stora förändringsprocesser i Hyresgästföreningen och Sensus studieförbund de senaste 15 åren. Bland annat med införandet av olika digitala verktyg och GDPR, i vilket alla engagerade förtroendevalde och anställda måste involveras. Hon drivs av idén att organisationer måste jobba med ledarskap och delaktighet på helt andra sätt i den nya digitala tiden, för att alls attrahera de nyckelpersoner och yngre talanger som krävs för att nå resultat. Tekniken driver utvecklingen men det är alltid människorna som är viktigast.

 

Christina Nordberg

Ledarskapskonsult

Christina är en av våra underkonsulter. Christina har lång erfarenhet av chefs-, ledarskaps- och organisationsfrågor både i rollen som chef och som konsult . Christina arbetar med lednings- och managementfrågor bland annat som rådgivare, coach, chefsrekryterare och projektledare. Genom åren har hon samlat på sig erfarenhet från såväl näringsliv som offentlig och ideell sektor. Christina har inom Ledarinstitutet bl a rollen att matcha adept med rätt mentor inom ledarskaps- och mentorsprogrammen IRMA och ALEX. Hon är fenomenal på att matcha, rekrytera, coacha, och leda ledare!

 
   

Mimmi Garpebring

Processledare

Mimmi är en ledare med egen erfarenhet från olika organisationer i civilsamhället, bl a som förbundsordförande för en ungdomsorganisation. Idag är hon en ambulerande  mötesordförande och organisationsutvecklare som sätter stort värde på neutralitet, diskretion och anpassning till den aktuella organisationen. Med kapacitet att leda möten, processer och utbildningar för såväl få som många är hon en fast punkt i både mellanmänskliga förändringsprocesser som formalia. Hon har utbildning inom statsvetenskap och pedagogik från Lunds Universitet.

 

Kerstin Enlund

Ledarskapskonsult

Kerstin Enlund är beteendevetare med mer än trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap, främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundschef lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value. Hon är mentor inom Irma och Alex och håller i kursen Ny som chef hos Ledarinstitutet.

Hanna Bisell

Processledare

Hanna är en personlig och samtidigt strategisk förändringsledare som genomför utbildning i Ledarinstitutet. Hon har stor erfarenhet av idéell sektor och dess styrelsearbete bl a som kanslichef på Unionen under 7 år. Hanna drivs av synen att det blir så mycket enklare för dig i din egen roll om det finns en gemensam strategi för hur vi arbetar i de olika styrelserna som finns i organisationen.