Din personliga integritet är viktig för oss på Ledarinstitutet.
Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler för hur organisationer ska behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Ledarinstitutet säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter som vi behandlar

Exempel på kategorier av uppgifter som Ledarinstitutet behandlar:

• Namn, telefonnummer, mejladress
• Organisation/arbetsgivare, arbetsplats, befattning
• Eventuella kostpreferenser i samband med deltagande
• Genomförda utbildningar eller jämförbara uppdrag i Ledarinstitutets regi
• Uppgifter för mentorsmatchning och mentorskap
• Faktura- och betalinformation

I samband med att du anmäler dig till en kurs eller till vårt nyhetsbrev så ger du oss samtycke att spara de kontaktuppgifter som vi behöver för ändamålet. Ledarinstitutet är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt.

Hur Ledarinstitutet använder dina personuppgifter

Ledarinstitutet behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
• Tillhandahållande och administration av kurser, mentorskap eller andra uppdrag som du anmält dig till eller deltar i. Vi använder Agera kurs som tillhandahålls genom Montania System AB.
• Utskick av nyhetsbrev och information till dig angående Ledarinstitutet verksamhet och kommande kurser eller andra erbjudande. Vi använder tjänsten Mailchimp för nyhetsbrev.

Vårt syfte är att fullfölja de avtal vi ingått med dig som kund och ge dig och din organisation en god kundupplevelse samt att upprätthålla en god relation med dig och din organisation.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Dina uppgifter har vi fått direkt från dig, din arbetsgivare, din organisation eller i vissa fall, av offentligt tillgängliga källor. Dina uppgifter förmedlas vanligen inte vidare till tredje part. Undantag är eventuella kostpreferenser vid deltagande och uppgifter till mentor/kursledare/uppdragsansvarig. Du har också rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig.

Personuppgifterna gallras och raderas enligt bestämda rutiner för detta.

Har du frågor om detta?
Om du har några frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till Ledarinstitutet. Se kontaktuppgifter nedan.