Offentlig sektor är också idéburen, även om man vanligen talar om idén som politik och att alla medborgare har rösträtt till de högsta beslutande församlingarna. De förtroendevalda är som fritidspolitiker ideella och ger uppdrag till förvaltningschef som verkställer tillsammans med medarbetarna.

Offentlig sektor

Ledarinstitutet erbjuder föreläsningar och skräddarsydd uppdragsutbildning till förtroendevalda, chefer och medarbetare. Föreläsningarna vi erbjuder finner du under rubriken Föreläsningar i menyn. Vi håller utbildningar för:

Förtroendevalda

Utbildning: Att ta politiskt ledarskap!

Att få medborgarnas förtroende att leda är ett viktigt åtagande. Utbildningen fokusera på ledarskapet både inom det enskilda partiet och i en nämnd. Ledarskap bygger på självkännedom och förmågan att leda sig själv. Det gäller att utifrån idén/politiken skapa förtroende och engagemang. Som ledare går vi före samtidigt som besluten växer fram underifrån från medlemmarna. I ledarskap rör man sig emellan tre dimensioner att leda mot att förverkliga visioner, själva positionen – rollen och att möta människor – att skapa relationer. Vi ger konkreta verktyg för att hantera ditt uppdrag ur alla dimensioner!

Utbildare: Ann-Charlotte Eriksson och Lina Lanestrand

Chefer

Utbildning: Bli bättre på att sätta lön

OM UTBILDNINGEN
”Lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat”. Detta framgår av de flesta avtal inom kommunal sektor. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Därför är det av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. Samtidigt är ambitionen att skapa en kvalitativ förflyttning i de verksamhetsdelar som behöver förbättras.

Under utbildningens två dagar går vi igenom och pekar på flera viktiga delar i den individuella lönesättningsprocessen. Deltagarna får såväl aktivt lösa övningsuppgifter som stora möjligheter att diskutera frågor.

UTBILDNINGENS MÅLSÄTTNING

Att du som deltagare får
- ökade kunskaper om individuell lönesättning
- större insikt i löneprocessen
- konkreta verktyg för dig som chef

UR INNEHÅLLET

• Individuell lön i avtalen
• Ledarskapet
• Verksamhetsmål
• Lönebildningsprocessen • Lönekriterier
• Lönesamtal/Lönesättande samtal • Och sen då, hur jobbar vi vidare?

OMFATTNING
Utbildningen är en uppdragsutbildning under två sammanhållna dagar, som hålls som internat eller externat, enligt uppdragsgivarens önskemål.

UTBILDARE: Björn Hareland och Tony Wallgren

BOKA UTBILDNING
Kontakta Ledarinstitutets verksamhetschef Ann-Charlotte Eriksson
tel 08-737 67 07 eller på e-post: ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se