Ledarinstitutet bidrar med erfarenhet, kunskap och utvecklade metoder till idéburna organisationer för att stärka utvecklingsarbetet och skapa resultat.

Ledarinstitutet för oss i idéburen sektor - av oss i idéburen sektor.

På Ledarinstitutet har vi erfarit att organisationer och ledare hittade nya sätt att mötas och arbeta under åren med pandemi, som lever vidare. Det är erfarenheter som självklart sätter sin prägel på Ledarinstitutets insatser. Vi tror att det är viktigt att fortsätta med kompetens- och organisationsutveckling riktat till idéburna ledare och medarbetare för organisationens gemensamma utveckling. Det ger styrka. Vi ser att behovet att göra gemensamma utvecklingsinsatser i sin organisation ökar. Vi erbjuder därför gärna våra kurser på plats hos er så många kan delta. Datum bestäms tillsammans med er.

Med vårt utbud för 2024 vill Ledarinstitutet bidrar till er utveckling!

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!
Ledarinstitutet är det självklara valet för utveckling och utbildning av det idéburna ledarskapet och av alla idéburna organisationer.

DITT LEDARSKAP ÄR VÅRT FOKUS!

Vill du utvecklas och stärkas i ditt ledarskap? Vi erbjuder ledarskaps- och mentorprogram, individuell handledning och utbildningar för att du ska växa som människa – och ledare! Vår styrka är vår kunskap, mer än 30 års erfarenhet och vårt fokus på det unika idéburna ledarskapet i ideell sektor i en tid där digital transformation är en viktig ledarfråga.

NÄR DU VILL ATT ORGANISATIONEN UTVECKLAS!

Ledarinstitutet genomför konsult- och utvecklingsuppdrag i idéburna organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för dig och er - utifrån behov och önskemål. Om ni vill, är vi med redan initialt för att tillsammans med styrelsen/ledningen identifiera och formulera de problem och utmaningar som er organisation möter. Vi arbetar tillsammans med dig, ordförande, förtroendevalda och/eller ansvariga chefer. Vi ger er förslag på skräddarsydda utvecklingsinsatser och anpassade utvecklingsprogram som ger resultat.

Vi genomför t ex styrelseutveckling, personaldagar, facilitering, processledning, workshops, ledningsgruppsutveckling, handledning/ordförande- chefsstöd och föreläsningar. En nyhet är att vi också kan bidra till att fånga erfarenheter från civilsamhället i en kompetensprofil.

Vi är stolta över att vi under 2023 blivit anlitade av många olika idéburna organisationer. Vi har kunnat leverera utifrån Ledarinstitutets kärnvärden idéburet ledarskap, relationer och resultat.

Vi har haft förmånen att arbeta med styrelseutveckling i många olika förbundsstyrelser från Miljö- Funktionsrätts- Kvinnojours- till Fackförbundsrörelsen, på teman som ”En styrelse som styr på strategisk nivå och en ledningsgrupp som leder på operativ nivå”, "Styrelsens samspel" och "Att leda förändringsarbete". Vi har också processlett styrelser i framtagning av nya strategiska inriktningsbeslut för sin organisation och varit med i förankringsprocessen till medlemmarna. Vi har lett utvecklingsarbete i arbetsutskott för att effektivisera arbetet samt skrivit förslag på ny arbetsordning.

Vi har skräddarsytt och genomfört utbildningar som Valberedningsutbildning och Ny som ordförandeutbildning. Vi genomförde också ett skräddarsytt Mentorsprogram för en organisations chefsmedlemmar. På uppdrag har vi tagit fram en ny längre ledarskapsutbildning för erfarna förtroendevalda som lagts in i organisationens ordinarie utbud och vi genomför. För en annan organisation utbildar vi hela deras förbundsråd i ledarskap genom utbildningsinslag vid rådets träffar.

Vi har hand/väglett flera Förbundsordföranden, Kanslichefer och Rektorer, enskilt eller tillsammans inom Funktionsrätts- Fackföreningsrörelsen och Idéburet ägda folkhögskolor.

Vi har föreläst för förtroendevalda och chefer på många olika teman från Idéburet ledarskap i en digital tid, Förändringsledarskap och Att vara i balans för MR-organisationer, Studieförbund och Fackföreningar.

Vi har fortsatt att genomfört några av våra kurser på plats hos en organisation, så som kursen Leda projekt mot resultat hos RFSU.

Vi erbjuder också en ny tjänst - en kompetensprofil - i syfte att formulera erfarenhet från uppdrag i en ideburen organisation till generella kompetenser.

Nytt för 2023 är att vi gjort en utredning kring en specifik stadgefråga åt ett fackförbund.

Självklart har vi utbildat på Ledarskaps- & mentorsprogrammen IRMA och ALEX.

Uppräkningen skulle fortsätta men vi stannar där! Det är så engagerande och roligt, för allt vi gör bidrar till utveckling och resultat för idéburna ledare och organisationer!
Läs mer om oss

Utvalda kurser

Läs mer om våra kurser

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev