Ledarinstitutet bidrar med erfarenhet, kunskap och utvecklade metoder till
idéburna organisationer för att stärka utvecklingsarbetet och skapa resultat.
Ledarinstitutet för oss i idéburen sektor - av oss i idéburen sektor.

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!
Ledarinstitutet är det självklara valet för utveckling och utbildning av det idéburna ledarskapet och av alla idéburna organisationer.

DITT LEDARSKAP ÄR VÅRT FOKUS!

Vill du utvecklas och stärkas i ditt ledarskap? Vi erbjuder ledarskaps- och mentorprogram, individuell handledning och utbildningar för att du ska växa som människa – och ledare! Vår styrka är vår kunskap, snart 30 års erfarenhet och vårt fokus på det unika idéburna ledarskapet i ideell sektor i en tid där digital transformation är en viktig ledarfråga.

NÄR DU VILL ATT ORGANISATIONEN UTVECKLAS!

Ledarinstitutet genomför konsult- och utvecklingsuppdrag i idéburna organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för dig och er - utifrån behov och önskemål. Om ni vill, är vi med redan initialt för att tillsammans med styrelsen/ledningen identifiera och formulera de problem och utmaningar som er organisation möter. Vi arbetar tillsammans med dig, ordförande, förtroendevalda och/eller ansvariga chefer. Vi ger er förslag på skräddarsydda utvecklingsinsatser och anpassade utvecklingsprogram som ger resultat.

Vi genomför t ex styrelseutveckling, personaldagar, facilitering, processledning, workshops, ledningsgruppsutveckling, coachning/handledning/chefsstöd och föreläsningar.

Läs mer om oss

Utvalda kurser

Hållbart ledarskap i en digital tid

Hållbart ledarskap i en digital tid

Hållbart Ledarskap utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och hur du som ledare är och förblir hållbar i ditt uppdrag. Ett hållbart ledarskap betraktas som en förutsättning för att utveckla och stimulera människor, grupper, verksamheter och processer i organisationen på kort och lång sikt. Grundpelare under utbildningen är känsla av sammanhang (KASAM), meningsfullhet, hanterbarhet och selfcompassion (självmedkänsla). Utbildningen kombinerar organisatoriska och individuella perspektiv och förutsättningar för ett hållbart ledarskap.

Läs mer om våra kurser

Kommande kurser

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev