Ledarinstitutet bidrar med erfarenhet, kunskap och utvecklade metoder till
idéburna organisationer för att stärka utvecklingsarbetet och skapa resultat.
Ledarinstitutet för oss i idéburen sektor - av oss i idéburen sektor.

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!
Ledarinstitutet är det självklara valet för utveckling och utbildning av det idéburna ledarskapet och av alla idéburna organisationer.

DITT LEDARSKAP ÄR VÅRT FOKUS!

Vill du utvecklas och stärkas i ditt ledarskap? Vi erbjuder ledarskaps- och mentorprogram, individuell handledning och utbildningar för att du ska växa som människa – och ledare! Vår styrka är vår kunskap, snart 30 års erfarenhet och vårt fokus på det unika idéburna ledarskapet i ideell sektor i en tid där digital transformation är en viktig ledarfråga.

NÄR DU VILL ATT ORGANISATIONEN UTVECKLAS!

Ledarinstitutet genomför konsult- och utvecklingsuppdrag i idéburna organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för dig och er - utifrån behov och önskemål. Om ni vill, är vi med redan initialt för att tillsammans med styrelsen/ledningen identifiera och formulera de problem och utmaningar som er organisation möter. Vi arbetar tillsammans med dig, ordförande, förtroendevalda och/eller ansvariga chefer. Vi ger er förslag på skräddarsydda utvecklingsinsatser och anpassade utvecklingsprogram som ger resultat.

Vi genomför t ex styrelseutveckling, personaldagar, facilitering, processledning, workshops, ledningsgruppsutveckling, coachning/handledning/chefsstöd och föreläsningar.

Vi är stolta över att vi under 2019 blivit anlitade av många olika idéburna organisationer! Vi har kunnat leverera utifrån Ledarinstitutets kärnvärde idéburet ledarskap, relationer och resultat. Vi har haft förmånen att bidra till utveckling med en ”en styrelse som styr”, ”idéburet ledarskapet i digital tid” och ”vår organisations identitet” i förbundsstyrelser från Idrotts-, Funktionsrätts- Djurrätts-, Kvinnojours- till Fackförbundsrörelsen. Vi har också gjort skräddarsydda utbildningsinsatser om t ex hållbart ledarskap för en ledningsgrupp inom Folkbildningen, och om värvning och organisering för en nybildad enhet i ett Fackförbund. VI har handlett flera förbundsordföranden och verksamhetschefer, faciliterat en kick-off för alla personal, gjort film till digital utbildning i konsultativt förhållningssätt, föreläst på många olika teman från stresshantering, självledarskap till framtidens ledarskap, matchat adepter med mentorer, medverkat i panelsamtal om ledarskap och självklart utbildat på våra öppna kurser! Uppräkningen skulle fortsätta men vi stannar där. Det är så engagerande och roligt, för allt vi gör bidrar till utveckling och resultat för idéburna ledare!
Läs mer om oss

Utvalda kurser

Läs mer om våra kurser

Kommande kurser

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev