Ledarinstitutet bidrar med erfarenhet, kunskap och
utvecklade metoder till idéburna organisationer för att stärka utvecklingsarbetet
och skapa resultat. Ledarinstitutet för oss i idéburen sektor - av oss i idéburen sektor.

DIN VERKLIGHET ÄR VÅRT SPECIALOMRÅDE

DIN VERKLIGHET ÄR VÅRT SPECIALOMRÅDE
Verksamhetens behov är det som avgör Ledarinstitutets insats. Tillsammans med ledningen identifierar och formulerar vi problemet och ger förslag på skräddarsydda utvecklingsinsatser. Vårt arbetssätt värnar om idén och fokuserar på resultat.

I 25 år har vi på Ledarinstitutet framgångsrikt delat med oss av våra kunskaper om det idéburna ledarskapet - om konsten att skapa mening, engagemang och att styra organisationen mot målen. Idén är att bidra med erfarenhet, kunskap och utvecklande metoder till organisationer för att stärka utvecklingsarbetet och skapa resultat. Vi kan lova att ett samarbete med oss leder till konkreta resultat - de verktyg du får hos oss gör skillnad!

Vi lovar att identifiera din organisations unika behov utifrån vår sektors gemensamma utmaningar. En allt snabbare omvärldsförändring med digitalisering, professionalisering, förändrade krav från medlemmarna på engagemangsformer, service & leverans samt deras minskade lojalitet. Vi vänder oss till anställa och förtroendevalda ledare inom sektorn.

Läs mer om våra uppdrag

Utvalda kurser

Läs mer om våra kurser

Kommande kurser

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev