Ledarinstitutet bidrar med erfarenhet, kunskap och utvecklade metoder till idéburna organisationer för att stärka utvecklingsarbetet och skapa resultat.
Ledarinstitutet för oss i idéburen sektor - av oss i idéburen sektor.

På Ledarinstitutet har vi verkligen erfarit att ledarskapet utmanas under en pandemi. Alla människor reagerar olika och det har en ledare att hantera. Många har fått ställa om eller ställa in. Att leda och utveckla på distans, ger nya utmaningar. Det råder en stor osäkerhet och det är svårt att planera. Det är erfarenheter som självklart kommer att sätta sin prägel på Ledarinstitutets kurser under 2021. Samtidigt tror vi att det är viktigt att fortsätta med kompetens- och organisationsutveckling riktat till idéburna ledare och medarbetare för organisationens gemensamma utveckling. Det ger styrka. Vårt program för 2021 ligger fast. Vi hoppas att så småningom kunna genomföra våra kurser på plats, men erbjuder fram till dess distanslösningar.

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!
Ledarinstitutet är det självklara valet för utveckling och utbildning av det idéburna ledarskapet och av alla idéburna organisationer.

DITT LEDARSKAP ÄR VÅRT FOKUS!

Vill du utvecklas och stärkas i ditt ledarskap? Vi erbjuder ledarskaps- och mentorprogram, individuell handledning och utbildningar för att du ska växa som människa – och ledare! Vår styrka är vår kunskap, snart 30 års erfarenhet och vårt fokus på det unika idéburna ledarskapet i ideell sektor i en tid där digital transformation är en viktig ledarfråga.

NÄR DU VILL ATT ORGANISATIONEN UTVECKLAS!

Ledarinstitutet genomför konsult- och utvecklingsuppdrag i idéburna organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för dig och er - utifrån behov och önskemål. Om ni vill, är vi med redan initialt för att tillsammans med styrelsen/ledningen identifiera och formulera de problem och utmaningar som er organisation möter. Vi arbetar tillsammans med dig, ordförande, förtroendevalda och/eller ansvariga chefer. Vi ger er förslag på skräddarsydda utvecklingsinsatser och anpassade utvecklingsprogram som ger resultat.

Vi genomför t ex styrelseutveckling, personaldagar, facilitering, processledning, workshops, ledningsgruppsutveckling, coachning/handledning/chefsstöd och föreläsningar.

Vi är stolta över att vi under 2020 blivit anlitade av många olika idéburna organisationer! Mitt i pandemin har många organisationer sett värdet i att ta in kompetens från oss i Ledarinstitutet, med vår unika kompetens. Vi har kunnat leverera utifrån Ledarinstitutets kärnvärde idéburet ledarskap, relationer och resultat. Vi har haft förmånen att bidra till utveckling med ”en styrelse som styr och en ledning som leder", i förbundsstyrelser & ledningsgrupper från Idrotts-, Rättighets-, Kvinnojours- till Fackförbundsrörelsen men också för nyvalda styrelser på regional och lokalnivå. Vi har också utbildat ledare inom Folkbildningen till att själva hålla styrelseutbildningar. Vi har vidare gjort skräddarsydda utbildningsinsatser digitalt i Idéburet ledarskap i en digital tid, Ledarskap vid oro och förändring och Konsten att hantera stress. Vi har handlett flera förbundsordföranden och GS/KS, matchar adepter med mentorer, föreläst på många olika teman från Lär känna dig själv till Skapa genomslag i din kommunkation, självklart utbildat på våra öppna kurser som har varit både digitala och en mix av fysiskt - digitalt när det var möjligt. Uppräkningen skulle fortsätta men vi stannar där. Det är så engagerande och roligt, för allt vi gör bidrar till utveckling och resultat för idéburna ledare!
Läs mer om oss

Utvalda kurser

Läs mer om våra kurser

Kommande kurser

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev