Ledarinstitutet bidrar med erfarenhet, kunskap och utvecklade metoder till idéburna organisationer för att stärka utvecklingsarbetet och skapa resultat.
Ledarinstitutet för oss i idéburen sektor - av oss i idéburen sektor.

På Ledarinstitutet har vi erfarit att organisationer och ledare utmanades under åren med pandemi. Med nya erfarenheter har många ställt om. Nya hybridformer har växt fram. Det är erfarenheter som självklart sätter sin prägel på Ledarinstitutets insatser. Vi tror att det är viktigt att fortsätta med kompetens- och organisationsutveckling riktat till idéburna ledare och medarbetare för organisationens gemensamma utveckling. Det ger styrka. Vi ser att behovet att göra gemensamma insatser i sin organisation ökar. Vi erbjuder därför gärna våra kurser på plats hos er så många kan delta. Datum bestäms tillsammans med er. Vårt utbud för 2023 bidrar till utvecklingen.

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!
Ledarinstitutet är det självklara valet för utveckling och utbildning av det idéburna ledarskapet och av alla idéburna organisationer.

DITT LEDARSKAP ÄR VÅRT FOKUS!

Vill du utvecklas och stärkas i ditt ledarskap? Vi erbjuder ledarskaps- och mentorprogram, individuell handledning och utbildningar för att du ska växa som människa – och ledare! Vår styrka är vår kunskap, mer än 30 års erfarenhet och vårt fokus på det unika idéburna ledarskapet i ideell sektor i en tid där digital transformation är en viktig ledarfråga.

NÄR DU VILL ATT ORGANISATIONEN UTVECKLAS!

Ledarinstitutet genomför konsult- och utvecklingsuppdrag i idéburna organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för dig och er - utifrån behov och önskemål. Om ni vill, är vi med redan initialt för att tillsammans med styrelsen/ledningen identifiera och formulera de problem och utmaningar som er organisation möter. Vi arbetar tillsammans med dig, ordförande, förtroendevalda och/eller ansvariga chefer. Vi ger er förslag på skräddarsydda utvecklingsinsatser och anpassade utvecklingsprogram som ger resultat.

Vi genomför t ex styrelseutveckling, personaldagar, facilitering, processledning, workshops, ledningsgruppsutveckling, handledning/ordförande- chefsstöd och föreläsningar. En nyhet är att vi också kan bidra till att fånga erfarenheter från civilsamhället i en kompetensprofil.

Vi är stolta över att vi under 2022 blivit anlitade av många olika idéburna organisationer. Vi har kunnat leverera utifrån Ledarinstitutets kärnvärden idéburet ledarskap, relationer och resultat.
Vi har haft förmånen att arbeta med styrelseutveckling i många olika förbundsstyrelser från Funktionsrätts- Kvinnojours- till Fackförbundsrörelsen, på teman som ”En styrelse som styr på strategisk-taktisk nivå och en Generalsekreterare/Kanslichef/ledningsgrupp som leder på operativ nivå”, "Styrelsens samspel" och "Att leda förändringsarbete". Vi har också processlett styrelser i framtagning av nya strategiska inriktningsbeslut för sin organisation. Vi har lett utvecklingsarbete i arbetsutskott, ledningsgrupper, och avdelningar för att effektivisera arbetet.
Vi har skräddarsytt och genomfört utbildningar som Valberedningsutbildning och Ny som ordförandeutbildning. Vi genomför också ett skräddarsytt Mentorsprogram för en organisations chefsmedlemmar. På uppdrag har vi tagit fram en ny längre ledarskapsutbildning för erfarna förtroendevalda som lagts in i organisationens ordinarie utbud och vi genomför.
Vi har hand/väglett flera Förbundsordföranden och Generalsekreterare/Kanslichefer, enskilt eller tillsammans inom Idrotts- Funktionsrätts- MR- Bistånds- och Fackföreningsrörelsen.
Vi har föreläst och lett workshops på många olika teman från Hybridledarskap till Förnyelsearbete och Att vara i balans.
Nytt för 2022 är att vi genomfört några av våra kurser på plats hos en organisation, så som kursen Leda projekt mot resultat hos RFSU. Vi erbjuder också en ny tjänst - en kompetensprofil - i syfte att formulera erfarenhet från uppdrag i en ideburen organisation till generella kompetenser.
Självklart har vi utbildat på våra öppna kurser och Ledarskaps- & mentorsprogram IRMA och ALEX.
Uppräkningen skulle fortsätta men vi stannar där!
Det är så engagerande och roligt, för allt vi gör bidrar till utveckling och resultat för idéburna ledare!
Läs mer om oss

Utvalda kurser

Läs mer om våra kurser

Kommande kurser

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev