Ledarinstitutet bidrar med erfarenhet, kunskap och utvecklade metoder till idéburna organisationer för att stärka utvecklingsarbetet och skapa resultat.
Ledarinstitutet för oss i idéburen sektor - av oss i idéburen sektor.

På Ledarinstitutet har vi erfarit att organisationer och ledare utmanades under åren med pandemi. Med nya erfarenheter har många ställt om. Nya hybridformer håller på att växa fram. Det är erfarenheter som självklart sätter sin prägel på Ledarinstitutets kurser. Vi tror att det är viktigt att fortsätta med kompetens- och organisationsutveckling riktat till idéburna ledare och medarbetare för organisationens gemensamma utveckling. Det ger styrka. Vårt program för 2022 bidrar till utvecklingen.

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!

UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖR DIG!
Ledarinstitutet är det självklara valet för utveckling och utbildning av det idéburna ledarskapet och av alla idéburna organisationer.

DITT LEDARSKAP ÄR VÅRT FOKUS!

Vill du utvecklas och stärkas i ditt ledarskap? Vi erbjuder ledarskaps- och mentorprogram, individuell handledning och utbildningar för att du ska växa som människa – och ledare! Vår styrka är vår kunskap, snart 30 års erfarenhet och vårt fokus på det unika idéburna ledarskapet i ideell sektor i en tid där digital transformation är en viktig ledarfråga.

NÄR DU VILL ATT ORGANISATIONEN UTVECKLAS!

Ledarinstitutet genomför konsult- och utvecklingsuppdrag i idéburna organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för dig och er - utifrån behov och önskemål. Om ni vill, är vi med redan initialt för att tillsammans med styrelsen/ledningen identifiera och formulera de problem och utmaningar som er organisation möter. Vi arbetar tillsammans med dig, ordförande, förtroendevalda och/eller ansvariga chefer. Vi ger er förslag på skräddarsydda utvecklingsinsatser och anpassade utvecklingsprogram som ger resultat.

Vi genomför t ex styrelseutveckling, personaldagar, facilitering, processledning, workshops, ledningsgruppsutveckling, coachning/handledning/chefsstöd och föreläsningar. En nyhet är att vi också kan bidra i rekryteringsprocesser.

Vi är stolta över att vi under 2021 blivit anlitade av många olika idéburna organisationer. Mitt i pandemin har många organisationer sett värdet i att ta in kompetens från oss i Ledarinstitutet, med vår unika kompetens. Vi har kunnat leverera utifrån Ledarinstitutets kärnvärde idéburet ledarskap, relationer och resultat.
Vi har haft förmånen att arbeta med styrelseutveckling i många olika nationella förbunds- eller lokala föreningsstyrelser från Idrotts-, Funktionsrätts- , Kvinnojours- till Fackförbundsrörelsen, på teman som ”att utgå från organisationens idé”, ”styrelsens samspel” och ”en styrelse som styr på strategisk och taktisk nivå och de anställda som leder på operativ nivå”. I flertalet fall har vi mött både styrelse, arbetsutskott, generalsekreterare/kanslichef och ledningsgrupp el alla anställda.
Vi har gjort skräddarsydda utbildningsinsatser t ex om svåra samtal i en ledningsgrupp inom den Partipolitiska rörelsen. VI har handlett flera förbundsordföranden och kanslichefer, varit mötesordförande på digitala årsmöte, föreläst på många olika teman från krishantering till förändringsledarskap, matchat adepter med mentorer, och självklart utbildat på våra öppna kurser och ledarskaps- & mentorsprogram IRMA och ALEX. Vi hade så många som ville gå vår kurs att leda projekt till resultat att vi fick dubbla kurstillfällena. Den nya kursen ”Konsten att vara bästa verksamhetsutvecklare eller motsvarande” blev också en framgång. Uppräkningen skulle fortsätta men vi stannar där!
Det är så engagerande och roligt, för allt vi gör bidrar till utveckling och resultat för idéburna ledare!
Läs mer om oss

Utvalda kurser

Läs mer om våra kurser

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev