FÖR ORGANISATIONER SOM VILL UTVECKLAS

Organisationsutveckling

Vi på Ledarinstitutet genomför konsult- och utvecklingsuppdrag för idéburna organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för er, utifrån era behov och önskemål. Vid behov är vi med redan initialt för att tillsammans med styrelsen/ledningen identifiera och formulera de problem och utmaningar som er organisation möter. Vi arbetar tillsammans med ansvariga chefer och/eller förtroendevalda och ger förslag på skräddarsydda utvecklingsinsatser och anpassade utvecklingsprogram.

Exempel på uppdrag som vi utför:

• Organisationsutveckling • Styrelseutveckling • Styrelseutbildning • Personaldagar • Facilitering • Processledning • Seminarier och workshops • Ledningsgruppsutveckling • Chefsstöd • Medlemsrekryteringsprojekt • Utvecklingsprojekt

Vår kunskap är din och er trygghet, eftersom den hjälper er organisation att ta de steg som ni vill ta. Med kompetens inom ledarskap, organisationsutveckling och ett idéburet arbetssätt kan vi effektivt och med glädje bidra till att ni når resultat och skapar framgång. Valet av ledar- organisationsutvecklare anpassas efter varje organisations behov.

För mer information, rådgivning, offert och konsultation:

Kontakta Ann-Charlotte Eriksson
Telefon: 070-4537547
E-post: ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se