För organisationer som vill utvecklas. Vi skräddarsyr uppdrag utifrån era behov och önskemål. Vi leder utvecklingsprocesser som får er att skapa resultat.

Uppdrag

ORGANISATIONSUTVECKLING

Vi på Ledarinstitutet genomför konsult- och utvecklingsuppdrag för idéburna organisationer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för er, utifrån era behov och önskemål. Vid behov är vi med redan initialt för att tillsammans med styrelsen/ledningen identifiera och formulera de problem och utmaningar som er organisation möter. Vi arbetar tillsammans med ansvariga chefer och/eller förtroendevalda och ger förslag på skräddarsydda utvecklingsinsatser och anpassade utvecklingsprogram.


Vår kunskap är din och er trygghet, eftersom den hjälper er organisation att ta de steg som ni vill ta. Med kompetens inom ledarskap, organisationsutveckling och ett idéburet arbetssätt kan vi effektivt och med glädje bidra till att ni når resultat och skapar framgång. Valet av ledar- organisationsutvecklare anpassas efter varje organisations behov.

STYRELSEUTVECKLING

Att få förtroende att sitta i en organisations styrelse är ett kul, engagerande och ansvarsfullt uppdrag. En styrelse som styr fokuserar vi på uppdraget, samspelet och den enskildes roll i styrelsen. Vilka frågeställningar behöver ni stöd med? Exempel på frågor att utgå från: Vad är styrelsens uppgift? Vad är skillnaden emellan att styra och leda? Vad innebär det att vara en styrelse som styr? Vad innebär det att ha det strategiska ansvaret? Hur ser organisationens rollfördelning ut? Hur får styrelsen koll på de snabba förändringarna i omvärlden? Hur ska samspelet i styrelsen fungera? Hur når vi målen tillsammans? Vilket ansvar har den enskilde som styrelseledamot? Hur bidrar styrelsen till engagemang, mod och glädje bland medlemmar, förtroendevalda och anställda medarbetare i organisationen?

Exempel på uppdrag som vi utför:

• Organisationsutveckling • Styrelseutveckling • Styrelseutbildning • Personaldagar • Facilitering • Processledning • Föreläsningar, seminarium och workshops • Handledning • Ledningsgruppsutveckling • Chefsstöd • Anpassade webbinarium • Utvecklingsprojekt • Mötesledning • Rekrytering

När du eller din organisation väljer Ledarinstitutet blir det skillnad. För det är vi riktigt bra på att skapa.

För mer information, rådgivning, offert och konsultation:

Kontakta Ann-Charlotte Eriksson
Telefon: 070-4537547
E-post: ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se