Konsten att vara bästa verksamhetsutvecklare, processledare eller motsvarande

Konsten att vara bästa verksamhetsutvecklare, processledare eller motsvarande
Den här dagen ger dig möjlighet till fördjupad kunskap, att betrakta ditt arbete ur ett metaperspektiv och samtidigt få värdefullt erfarenhetsutbyte med andra med liknande roller/uppgifter som du har, i andra organisationer. En unik möjlighet att få fylla på dig själv, så att du kan utvecklas. Du som så ofta annars finns för andras utveckling, du får nu eget utrymme för reflektion, strategisk insikt och utveckling.

Vi fokuserar på de nycklar som ger framgång
-Att utgå från idén
-Se och förstå strukturen som finns i din organisation
-Var är ditt sammanhang, din roll och vilka är dina mål?
-Hur sker lärande, utveckling och förändring?
-Hur kan processer ske så att de blir glädjefyllda, ger mening och blir effektiva?

Varmt Välkommen!Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte
 Eriksson
Ann-Charlotte är engagerad i de utmaningar som idéburen sektor och dess ledarskap står inför under 2020-talet. Med digitaliseringen kommer förändring i en snabb takt. Ann-Charlotte drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!
E-post: ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se
Telefon: 070-453 75 47

Kursledare Lina Lanestrand

Lina Lanestrand
Lina har erfarenhet från idéburen sektor både som ideellt aktiv och yrkesmässigt som ledarutvecklare på Studiefrämjandet, organisationsutvecklare på Rädda Barnen och som utvecklingsledare på Hälsofrämjandet. Nu senast kommer hon från en chefsroll i näringslivet och hälsobranschen. Lina är i grunden utbildad beteendevetare och coach. Lina erbjuder utöver föreläsningar och kurser också processledning, handledning i grupp och individuell coachning samt genomför skräddarsydda uppdrag med utbildnings- och organisationsutvecklingsinsatser för att gå från nuläge för att förverkliga mål och visioner. I uppdragen kan ingå att t ex skapa gemensam plattform, att formulera mål och visioner, att utveckla kultur, att stärka kommunikationen internt och externt liksom att sätta handlingsplaner för arbetet framåt.