En styrelse som styr

En styrelse som styr
Att få förtroende att sitta i en organisations styrelse är ett kul, engagerande och ansvarsfullt uppdrag. I kursen en styrelse som styr fokuserar vi på uppdraget, samspelet och den enskildes roll i styrelsen.

Vad är styrelsens uppgift? Vad är skillnaden emellan att styra och leda? Vad innebär det att vara en styrelse som styr? Vad innebär det att ha det strategiska ansvaret? Hur ser organisationens rollfördelning ut? Hur får styrelsen koll på de snabba förändringarna i omvärlden? Hur ska samspelet i styrelsen fungera? Hur når vi målen tillsammans? Vilket ansvar har jag som styrelseledamot? Hur bidrar vi till engagemang, mod och glädje bland medlemmar, förtroendevalda och anställda medarbetare i organisationen?

Nytt innehåll är hur kan givande styrelsemöte genomföras digitalt?

Dina utmaningar, i ditt styrelsearbete är vår utgångspunkt för att du ska få gedigen kompetens i ditt styrelseuppdrag!

Varmt Välkommen!
Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte  Eriksson
Ann-Charlotte har lett Ledarskaps- och mentorsprogram, i flera omgångar och drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald i styrelser. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!