En styrelse som styr

En styrelse som styr
Att få förtroende att sitta i en organisations styrelse är ett kul, engagerande och ansvarsfullt uppdrag. I kursen en styrelse som styr fokuserar vi på uppdraget, samspelet och den enskildes roll i styrelsen.

Vad är styrelsens uppgift? Vad är skillnaden emellan att styra och leda? Vad innebär det att vara en styrelse som styr? Vad innebär det att ha det strategiska ansvaret? Hur ser organisationens rollfördelning ut? Hur får styrelsen koll på de snabba förändringarna i omvärlden? Hur ska samspelet i styrelsen fungera? Hur når vi målen tillsammans? Vilket ansvar har jag som styrelseledamot? Hur bidrar vi till engagemang, mod och glädje bland medlemmar, förtroendevalda och anställda medarbetare i organisationen?

Nytt innehåll är hur kan givande styrelsemöte genomföras digitalt?

Dina utmaningar, i ditt styrelsearbete är vår utgångspunkt för att du ska få gedigen kompetens i ditt styrelseuppdrag!

Praktisk information

Datum och tid
31 maj 2022 kl 9.00-16.30. Anmäl dig här bredvid

Plats
Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen

Priset inkluderar
Fika, lunch och utbildningsmaterial.

Bekräftelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan och en kallelse ca två veckor innan kursdagarna.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att kallelsen går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms. Eventuellt behov av logi ingår inte i kursen och bokas därför av deltagare som önskar logi.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.

Varmt Välkommen!
Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte  Eriksson
Ann-Charlotte har lett Ledarskaps- och mentorsprogram, i flera omgångar och drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald i styrelser. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!