En styrelse som styr

En styrelse som styr
Att få förtroende att sitta i en organisations styrelse är ett kul, engagerande och ansvarsfullt uppdrag. I kursen en styrelse som styr fokuserar vi på uppdraget, samspelet och den enskildes roll i styrelsen.

Vad är styrelsens uppgift? Vad är skillnaden emellan att styra och leda? Vad innebär det att vara en styrelse som styr? Vad innebär det att ha det strategiska ansvaret? Hur ser organisationens rollfördelning ut? Hur får styrelsen koll på de snabba förändringarna i omvärlden? Hur ska samspelet i styrelsen fungera? Hur når vi målen tillsammans? Vilket ansvar har jag som styrelseledamot? Hur bidrar vi till engagemang, mod och glädje bland medlemmar, förtroendevalda och anställda medarbetare i organisationen?

Dina utmaningar, i ditt styrelsearbete är vår utgångspunkt för att du ska få gedigen kompetens i ditt styrelseuppdrag!

Välkommen på en heldagsutbildning om hur styrelsen kan styra och vilka strategier som krävs, om samspelet och kunskap om det ansvar som en styrelse har. Och lika viktigt är kommunikationen, det vill säga hur beslut kommuniceras och hur styrelsen arbetar för att få rätt och tillräckligt med underlag för sina beslut. Men viktigast av allt, hur skapas energi och lust in i styrelsearbetet - hur fångar vi engagemanget hos både styrelse och medlemmar?

- - -

Praktisk info

Datum: 17 september
Tid: Kl 9-16.30
Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen15, Stockholm
Anmälan: görs här på hemsidan www.ledarinstitutet.se senast 2 september

Utbildare: Ann-Charlotte Eriksson, verksamhetschef på Ledarinstitutet. Ann-Charlotte har lång erfarenhet som förtroendevald i idéburna organisationer. Hon ingick under tio år i Lärarförbundets högsta ledning som 1:e vice förbundsordförande. Ann-Charlotte är en efterfrågad föreläsare, processledare och utbildare.

Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan seminariet.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att kallelsen går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.