Valberedningsutbildning

Valberedningsutbildning
En stor del av en valberednings arbete bör fokusera på analys av verksamheten idag och identifiera viktiga framtidsfrågor för föreningen. Det i sin tur hjälper valberedningen att ta fram vilka kompetenser som behövs hos framtida ledare. På utbildningen får ni verktyg att använda konkret som kompetenskarta.

Ur innehållet
• I vilket sammanhang verkar en valberedning med bl a organisationskultur,
etiskt förhållningssätt och strategiskt framtids tänk för organisationen.
• Roller och mandat i organisationen. En styrelse som styr och ett kansli som leder.
• Valberedningen uppdrag och mandat.
• Valberedningens arbete. Planering, analys av verksamheten, kriterier för att
söka nya ledamöter, utvärdering av nuvarande styrelse, nominerings-
rekryterings- och förslagsprocessen. Att bli överens i valberedningen.
• Utvärdering av valberedningens eget arbete.

Praktisk information
Inget kurstillfälle är planerat. Men anmäl gärna ditt intresse här bredvid.

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte  Eriksson
Ann-Charlotte har lett Ledarskaps- och mentorsprogram, i flera omgångar och drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald i styrelser. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!