Att leda projekt till resultat

Att leda projekt till resultat
Att organisera verksamheten i projekt är idag ett mycket vanligt arbetssätt i organisationer. Men få utnyttjar projektmetodikens fulla styrka. Rätt använt ökar projektarbetet kraften i hela organisationen och skapar såväl rörelse, förändring som struktur och tydlighet. Kursen ger dig ökad kompetens och praktiska verktyg för att styra, leda och utvärdera projekt i din organisation.

Kursen betonar det nödvändiga samspelet mellan uppdragsgivare och projektgrupp/projektledare och ger en förståelse för hur ett projektorienterat arbetssätt kan integreras i en organisations verksamhet. Ledarinstitutet erbjuder en projektutbildning som både ger en teoretisk förståelse för projektformen och konkreta kunskaper och verktyg för planering, ledning och utvärdering av projekt.

Ur innehållet:
• Projektet som arbetsform och metodik – Definition och beskrivning
• Ett tydligt uppdrag – att formulera projektuppdrag
• Effektiv projektorganisation – vem som gör/bestämmer vad i projektet?
• Projektets faser – från planering till utvärdering
• Projektledarens roll och uppgift
• Verktyg och metoder – checklistor, mallar och modeller

Sagt av tidigare deltagare
-"Att lära mig hur viktigt det är att tänka lite extra på syfte och mål, många bra tips"
-"Att ha ett eget projekt med sig att kunna arbeta med, levande exempel"
-"Bra blandning praktiskt, abstrakt, diskussioner, bilder och material"
-"Otroligt kompetent kursledare"

Praktisk information:

Nästa utbildningstillfälle:
18-19 mars 2024. Heldagar, start kl 9.30 mån & slut kl 16.00 tis.
Anmäl dig: här i länken bredvid senast
28 februari 2024.

Bekräftelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att kallelsen går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person i samma organisation.

Plats
Bekräftas i kallelse.

Priset inkluderar
Utbildningsmaterial, lunch och fika båda dagarna.


Varmt Välkommen!

Kursledare Lina Lanestrand

Lina Lanestrand
Lina har erfarenhet från idéburen sektor både som ideellt aktiv och yrkesmässigt som ledarutvecklare på Studiefrämjandet, organisationsutvecklare på Rädda Barnen och som utvecklingsledare på Hälsofrämjandet. Nu senast kommer hon från en chefsroll i näringslivet och hälsobranschen. Lina är i grunden utbildad beteendevetare och coach. Lina erbjuder utöver föreläsningar och kurser också processledning, handledning i grupp och individuell coachning samt genomför skräddarsydda uppdrag med utbildnings- och organisationsutvecklingsinsatser för att gå från nuläge för att förverkliga mål och visioner. I uppdragen kan ingå att t ex skapa gemensam plattform, att formulera mål och visioner, att utveckla kultur, att stärka kommunikationen internt och externt liksom att sätta handlingsplaner för arbetet framåt.