Att leda projekt till resultat

Att leda projekt till resultat
Att organisera verksamheten i projekt är idag ett mycket vanligt arbetssätt i organisationer. Men få utnyttjar projektmetodikens fulla styrka. Rätt använt ökar projektarbetet kraften i hela organisationen och skapar såväl rörelse, förändring som struktur och tydlighet. Kursen ger dig ökad kompetens och praktiska verktyg för att styra, leda och utvärdera projekt i din organisation.

Utbildningen pågår under två dagar. Kursen betonar det nödvändiga samspelet mellan uppdragsgivare och projektgrupp/projektledare och ger en förståelse för hur ett projektorienterat arbetssätt kan integreras i en organisations verksamhet. Ledarinstitutet erbjuder en projektutbildning som både ger en teoretisk förståelse för projektformen och konkreta kunskaper för planering, ledning och utvärdering av projekt.

Ur innehållet:
• Projektet som arbetsform och metodik – Definition och beskrivning
• Ett tydligt uppdrag – att formulera projektuppdrag
• Effektiv projektorganisation – vem som gör/bestämmer vad i projektet?
• Projektets faser – från planering till utvärdering
• Projektledarens roll och uppgift
• Verktyg och metoder – checklistor, mallar och modeller
• Ledning – deltagare, roll och uppgift

Sagt av tidigare deltagare
-"Att lära mig hur viktigt det är att tänka lite extra på syfte och mål, många bra tips"
-"Att ha ett eget projekt med sig att kunna arbeta med, levande exempel"
-"Bra blandning praktiskt, abstrakt, diskussioner, bilder och material"
-"Otroligt kompetent kursledare"