Att leda projekt till resultat

Att leda projekt till resultat
Att organisera verksamheten i projekt är idag ett mycket vanligt arbetssätt i organisationer. Men få utnyttjar projektmetodikens fulla styrka. Rätt använt ökar projektarbetet kraften i hela organisationen och skapar såväl rörelse, förändring som struktur och tydlighet. Kursen ger dig ökad kompetens och praktiska verktyg för att styra, leda och utvärdera projekt i din organisation.

Utbildningen pågår under två dagar. Kursen betonar det nödvändiga samspelet mellan uppdragsgivare och projektgrupp/projektledare och ger en förståelse för hur ett projektorienterat arbetssätt kan integreras i en organisations verksamhet. Ledarinstitutet erbjuder en projektutbildning som både ger en teoretisk förståelse för projektformen och konkreta kunskaper för planering, ledning och utvärdering av projekt.

Ur innehållet:
• Projektet som arbetsform och metodik – Definition och beskrivning
• Ett tydligt uppdrag – att formulera projektuppdrag
• Effektiv projektorganisation – vem som gör/bestämmer vad i projektet?
• Projektets faser – från planering till utvärdering
• Projektledarens roll och uppgift
• Verktyg och metoder – checklistor, mallar och modeller
• Ledning – deltagare, roll och uppgift

Sagt av tidigare deltagare
-"Att lära mig hur viktigt det är att tänka lite extra på syfte och mål, många bra tips"
-"Att ha ett eget projekt med sig att kunna arbeta med, levande exempel"
-"Bra blandning praktiskt, abstrakt, diskussioner, bilder och material"
-"Otroligt kompetent kursledare"

- - -
Praktisk info

Kommande kursdatum

Onsdag 3 april och torsdag 4 april
Tider båda dagarna är kl 9.00-16.30

Anmälan
Anmäl dig här på hemsidan senast 19 mars. I samband med anmälan godkänner du att vi spar dina kontaktuppgifter för att informera dig före och efter kursen.

Plats
Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stockholm

Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan kursstart.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att ovanstående kallelse går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.