Framgångsrik rekrytering – konsten att få fler medlemmar

Framgångsrik rekrytering – konsten att få fler medlemmar
Vi skapar en grund för effektiv rekrytering genom att tydliggöra intention och syfte. Vi förankrar detta i både strategiskt och konkret rekryteringsarbete – för att få största möjliga mätbara resultat av insatserna. Under kursen kombineras teorier med reflektion och diskussion för att kunskaperna ska kunna omsättas i den egna organisationen. Målstyrning, rekryteringsmodellen liksom vikten av organisatorisk samsyn i arbetet behandlas.

Ur kursinnehållet

- Varför rekrytera? vision, idé, värderingar och mål

- Väcka och driva engagemang

- Rekryteringsmodell

- Att sätta mål och få mätbara resultat

- Konkreta verktyg för att rekrytera fysiskt och digitalt

Mål
Kursen ger dig kompetens för effektiv medlemsrekrytering. När du går från kursen både vill och vet du hur du tar dig an rekrytering i din organisation, du får strategier och verktyg för detta.

Målgrupp
Du har ett operativt eller strategiskt uppdrag att rekrytera i din organisation.

Praktisk information:

Nästa kurstillfälle: 12 mars 2020, kl 9-16.30
Anmäl dig: Kontakta ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se direkt! Några platser kvar!
Plats: Essingens Konferenscenter, Stockholm
Utbildare: Hanna Bisell, ledarskapskonsult och Lina Lanestrand, ledarutvecklare

Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan seminariet.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att kallelsen går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.

Varmt välkommen!Kursledare Hanna Bisell

Hanna Bisell
Hanna är en personlig och samtidigt strategisk förändringschef. Hon har stor erfarenhet av idéell sektor bl a som kanslichef på Unionen under 7 år. Hanna drivs av synen att det blir så mycket enklare för dig i din egen roll om det finns en gemensam strategi för hur vi arbetar i organisationen.

Kursledare Lina Lanestrand

Lina Lanestrand
Lina har erfarenhet från idéburen sektor både som ideellt aktiv och yrkesmässigt som ledarutvecklare på Studiefrämjandet, organisationsutvecklare på Rädda Barnen och som utvecklingsledare på Hälsofrämjandet. Nu senast kommer hon från en chefsroll i näringslivet och hälsobranschen. Lina är i grunden utbildad beteendevetare och coach. Lina erbjuder utöver föreläsningar och kurser också processledning, handledning i grupp och individuell coachning samt genomför skräddarsydda uppdrag med utbildnings- och organisationsutvecklingsinsatser för att gå från nuläge för att förverkliga mål och visioner. I uppdragen kan ingå att t ex skapa gemensam plattform, att formulera mål och visioner, att utveckla kultur, att stärka kommunikationen internt och externt liksom att sätta handlingsplaner för arbetet framåt.