Hos oss når du resultat genom utbildning och utveckling
- för, med och av idéburna organisationer.

Mentorskap

IRMA 34 Ledarskaps- och mentorsprogram för kvinnor
38 000 kr

IRMA 34 Ledarskaps- och mentorsprogram för kvinnor

Programmet IRMA ger kvinnliga ledare i idéburna organisationer ordentliga verktyg för att ta steg INÅT, FRAMÅT, UPPÅT - Verktyg för dig som vill och vågar. Kunskaper som gör det enklare att utvecklas - i ledarrollen och på ett personligt plan.

Mer information
ALEX 9.0 - ledarskap i en digital tid
35 500 kr

ALEX 9.0 - ledarskap i en digital tid

Ledarskaps- och mentorsprogram ALEX är vårt utbildningsprogram för dig som har, eller vill ha, en ledarroll eller en chefsroll i en organisation inom idéburen sektor. ALEX ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas på ett personligt plan och som ledare. Nästa utbildningstillfälle blir ALEX 10.0 med kursstart 10 januari 2022. Mer information kommer snart!

Mer information

Ledarskap

Ny chef i idéburna organisationer
8 900 kr
Nästa tillfälle

Ny chef i idéburna organisationer

Att vara chef i en idéburen organisation är både utmanande och inspirerande. Det innebär att vara ledare i ett sammanhang som genomsyras av ideologi och värderingar och där viljan att förändra och påverka ofta är stark. Målen är ofta visionära, beslutsstrukturerna komplexa och resultaten är inte alltid lätta att mäta.

Mer information
Skapa genomslag i din kommunikation
2 900 kr
Nästa tillfälle

Skapa genomslag i din kommunikation

Skillnaden som gör skillnaden i olika situationer är ofta hur du uttrycker dig och kommunicerar med andra människor. Genom att lära dig grunderna i kommunikation kan du få mer genomslag för dina budskap och dessutom känna att du når fram och får människor med dig, istället för mot dig.

Mer information
Det enskilda samtalets viktiga betydelse
2 900 kr
Nästa tillfälle

Det enskilda samtalets viktiga betydelse

Interaktiv halvdagsutbildning för alla som vill bli modigare på att ta svåra samtal, ge och ta feedback, samt ha värderingsbaserade dialoger inom föreningslivet

Mer information
Idéburet ledarskap - Menings- och glädjeskapande i vår föränderliga & digitala tid
4 900 kr

Idéburet ledarskap - Menings- och glädjeskapande i vår föränderliga & digitala tid

Våra organisationer drivs utifrån en idé om att förändra/förbättra. Det mest glädjefyllda och meningsfulla uppdrag man kan ha är att få leda en idéburen organisation med hjälp av den idén. Att använda idén som verktyg i ditt ledarskap ger engagemang och resultat.

Mer information
En styrelse som styr
4 900 kr

En styrelse som styr

Att få förtroende att sitta i en organisations styrelse är ett kul, engagerande och ansvarsfullt uppdrag. I kursen en styrelse som styr fokuserar vi på uppdraget, samspelet och den enskildes roll i styrelsen.

Mer information
Konsten att vara bästa verksamhetsutvecklare, processledare eller motsvarande
4 900 kr

Konsten att vara bästa verksamhetsutvecklare, processledare eller motsvarande

En utbildning för dig som är verksamhetsledare, processledare eller vad ni kallar det i din organisation och som i din roll skapar engagemang, driv och stödjer både ideella och tjänstemän i organisationen.

Mer information
Att leda projekt till resultat
10 900 kr

Att leda projekt till resultat

Att organisera verksamheten i projekt är idag ett mycket vanligt arbetssätt i organisationer. Men få utnyttjar projektmetodikens fulla styrka. Rätt använt ökar projektarbetet kraften i hela organisationen och skapar såväl rörelse, förändring som struktur och tydlighet.

Mer information
Driva och leda förändring
4 900 kr

Driva och leda förändring

Idag är förändring normalläge, en del av den dagliga verksamheten för dig som är chef och ledare. Hur får du någon att vilja ändra sitt beteende? Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas med planering och genomförande av förändringar i din organisation.

Mer information
Leda engagerande och meningsfulla möten – både IRL och digitalt
4 900 kr

Leda engagerande och meningsfulla möten – både IRL och digitalt

Praktisk heldagsutbildning för alla som vill vässa sin mötesteknik både IRL och digitalt för att höja engagemanget hos mötesdeltagarna.

Mer information
Framgångsrik rekrytering – konsten att få fler medlemmar
5 900 kr

Framgångsrik rekrytering – konsten att få fler medlemmar

På den här kursen får du lära dig grunderna för en effektiv och engagemangsskapande rekrytering som ger energi och skapar mätbara resultat.

Mer information
Konsultativt förhållningssätt
5 900 kr

Konsultativt förhållningssätt

Förmågan att arbeta mer konsultativt är nyckeln i många tjänstemannaroller i dag. Framförallt när ökade krav på effektivitet gör det svårare att serva medlemmar och förtroendevalda på samma sätt som tidigare.

Mer information
Nå mål och resultat
2 900 kr

Nå mål och resultat

Inspiration, konkreta tips och lärande kring målsättning, målstyrning, uppföljning och resultat i idéburna organisationer.

Mer information