Hos oss når du resultat genom utbildning och utveckling
- för, med och av idéburna organisationer.

Mentorskap

ALEX 9.0 - ledarskap i en digital tid
35 500 kr
Nästa tillfälle

ALEX 9.0 - ledarskap i en digital tid

Ledarskaps- och mentorsprogram ALEX är vårt utbildningsprogram för dig som har, eller vill ha, en ledarroll eller en chefsroll i en organisation inom idéburen sektor. ALEX ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas på ett personligt plan och som ledare.

Mer information
IRMA 33 Ledarskaps- och mentorprogram
38 000 kr
Nästa tillfälle

IRMA 33 Ledarskaps- och mentorprogram

Programmet IRMA ger kvinnliga ledare inom idéburen sektor ordentliga verktyg för att ta steg INÅT, FRAMÅT, UPPÅT - Verktyg för dig som vill och vågar. Kunskaper som gör det enklare att utvecklas - i ledarrollen och på ett personligt plan. IRMA 33 är igång. Vi återkommer om IRMA 34 som startar den 1 september 2021.

Mer information

Ledarskap

Att leda projekt till resultat
10 900 kr
Nästa tillfälle

Att leda projekt till resultat

Att organisera verksamheten i projekt är idag ett mycket vanligt arbetssätt i organisationer. Men få utnyttjar projektmetodikens fulla styrka. Rätt använt ökar projektarbetet kraften i hela organisationen och skapar såväl rörelse, förändring som struktur och tydlighet.

Mer information
Idéburet ledarskap - Menings- och glädjeskapande i vår föränderliga & digitala tid
4 900 kr
Nästa tillfälle

Idéburet ledarskap - Menings- och glädjeskapande i vår föränderliga & digitala tid

Våra organisationer drivs utifrån en idé om att förändra/förbättra. Det mest glädjefyllda och meningsfulla uppdrag man kan ha är att få leda en idéburen organisation med hjälp av den idén. Att använda idén som verktyg i ditt ledarskap ger engagemang och resultat.

Mer information
Konsten att vara den bästa verksamhetsutvecklare, processledaren eller motsvarande
4 900 kr
Nästa tillfälle

Konsten att vara den bästa verksamhetsutvecklare, processledaren eller motsvarande

En utbildning för dig som är verksamhetsledare, processledare eller vad ni kallar det i din organisation och som i din roll skapar engagemang, driv och stödjer både ideella och tjänstemän i organisationen.

Mer information
Leda engagerande och meningsfulla möten – både IRL och digitalt
4 900 kr
Nästa tillfälle

Leda engagerande och meningsfulla möten – både IRL och digitalt

Praktisk heldagsutbildning för alla som vill vässa sin mötesteknik både IRL och digitalt för att höja engagemanget hos mötesdeltagarna.

Mer information
En styrelse som styr
4 900 kr
Nästa tillfälle

En styrelse som styr

Att få förtroende att sitta i en organisations styrelse är ett kul, engagerande och ansvarsfullt uppdrag. I kursen en styrelse som styr fokuserar vi på uppdraget, samspelet och den enskildes roll i styrelsen.

Mer information
Nå mål och resultat
2 900 kr
Nästa tillfälle

Nå mål och resultat

Inspiration, konkreta tips och lärande kring målsättning, målstyrning, uppföljning och resultat i idéburna organisationer.

Mer information
Ny chef i idéburna organisationer
8 900 kr
Nästa tillfälle

Ny chef i idéburna organisationer

Att vara chef i en idéburen organisation är både utmanande och inspirerande. Det innebär att vara ledare i ett sammanhang som genomsyras av ideologi och värderingar och där viljan att förändra och påverka ofta är stark. Målen är ofta visionära, beslutsstrukturerna komplexa och resultaten är inte alltid lätta att mäta.

Mer information
Konsultativt förhållningssätt
5 900 kr

Konsultativt förhållningssätt

Förmågan att arbeta mer konsultativt är nyckeln i många tjänstemannaroller i dag. Framförallt när ökade krav på effektivitet gör det svårare att serva medlemmar och förtroendevalda på samma sätt som tidigare.

Mer information
Framgångsrik rekrytering – konsten att få fler medlemmar
5 900 kr

Framgångsrik rekrytering – konsten att få fler medlemmar

På den här kursen får du lära dig grunderna för en effektiv och engagemangsskapande rekrytering som ger energi och skapar mätbara resultat.

Mer information
Att se, förebygga och hantera konflikter
4 900 kr

Att se, förebygga och hantera konflikter

Det kan hetta till ordentligt när olika intressen kolliderar. Som chef är du ansvarig för att konflikterna inte blir destruktiva. Hur kan du se, förebygga och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt? Seminariet ger dig metoderna och svaren.

Mer information