Hos oss når du resultat genom utbildning och utveckling
- för, med och av idéburna organisationer.

Mentorskap

IRMA 33 Ledarskaps- och mentorprogram
38 000 kr

IRMA 33 Ledarskaps- och mentorprogram

Programmet IRMA ger kvinnliga ledare inom idéburen sektor ordentliga verktyg för att ta steg INÅT, FRAMÅT, UPPÅT - Verktyg för dig som vill och vågar. Kunskaper som gör det enklare att utvecklas - i ledarrollen och på ett personligt plan.

Mer information
IRMA 2.0 fortsättningskurs
2 900 kr
Nästa tillfälle

IRMA 2.0 fortsättningskurs

Välkommen till en uppföljnings- och fortsättningsdag för dig som gått Ledarskaps- och mentorsprogrammet IRMA. Programmet har gått 32 gånger och nu vill vi gärna samla er och ge möjlighet till fördjupning.

Mer information
ALEX 8.0 - ledarskap i en digital tid
38 000 kr

ALEX 8.0 - ledarskap i en digital tid

Ledarskaps- och mentorsprogram ALEX är vårt utbildningsprogram för dig som har, eller vill ha, en ledarroll eller en chefsroll i en organisation inom idéburen sektor. ALEX ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas på ett personligt plan och som ledare.

Mer information

Ledarskap

En styrelse som styr
4 900 kr

En styrelse som styr

Att få förtroende att sitta i en organisations styrelse är ett kul, engagerande och ansvarsfullt uppdrag. I kursen en styrelse som styr fokuserar vi på uppdraget, samspelet och den enskildes roll i styrelsen.

Mer information
Driva och leda förändring
4 900 kr

Driva och leda förändring

Idag är förändring normalläge, en del av den dagliga verksamheten för dig som är chef och ledare. Hur får du någon att vilja ändra sitt beteende? Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas med planering och genomförande av förändringar i din organisation.

Mer information
Ny chef i idéburna organisationer
8 900 kr
Nästa tillfälle

Ny chef i idéburna organisationer

Att vara chef i en idéburen organisation är både utmanande och inspirerande. Det innebär att vara ledare i ett sammanhang som genomsyras av ideologi och värderingar och där viljan att förändra och påverka ofta är stark. Målen är ofta visionära, beslutsstrukturerna komplexa och resultaten är inte alltid lätta att mäta.

Mer information
Konsultativt förhållningssätt
5 900 kr
Nästa tillfälle

Konsultativt förhållningssätt

Förmågan att arbeta mer konsultativt är nyckeln i många tjänstemannaroller i dag. Framförallt när ökade krav på effektivitet gör det svårare att serva medlemmar och förtroendevalda på samma sätt som tidigare.

Mer information
Idéburet ledarskap i en digital tid
4 900 kr

Idéburet ledarskap i en digital tid

Välkommen på en högaktuell utbildning för dig som är ledare eller chef i ideell sektor och vill utveckla ditt ledarskap och dess tillämpning i en digital omvärld.

Mer information
Att leda projekt till resultat
10 900 kr

Att leda projekt till resultat

Att organisera verksamheten i projekt är idag ett mycket vanligt arbetssätt i organisationer. Men få utnyttjar projektmetodikens fulla styrka. Rätt använt ökar projektarbetet kraften i hela organisationen och skapar såväl rörelse, förändring som struktur och tydlighet.

Mer information
Hållbart ledarskap i en digital tid
4 900 kr

Hållbart ledarskap i en digital tid

Hållbart Ledarskap utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och hur du som ledare är och förblir hållbar i ditt uppdrag. Ett hållbart ledarskap betraktas som en förutsättning för att utveckla och stimulera människor, grupper, verksamheter och processer i organisationen på kort och lång sikt. Grundpelare under utbildningen är känsla av sammanhang (KASAM), meningsfullhet, hanterbarhet och selfcompassion (självmedkänsla). Utbildningen kombinerar organisatoriska och individuella perspektiv och förutsättningar för ett hållbart ledarskap.

Mer information
Framgångsrik rekrytering – konsten att få fler medlemmar
5 900 kr

Framgångsrik rekrytering – konsten att få fler medlemmar

På den här kursen får du lära dig grunderna för en effektiv och engagemangsskapande rekrytering som ger energi och skapar mätbara resultat.

Mer information
Det rörelseskapande ledarskapet - fånga upp och driva engagemang
4 900 kr

Det rörelseskapande ledarskapet - fånga upp och driva engagemang

Att fånga upp och driva engagemang. Människors värderingar och tankar kring medlemskap och engagemang förändras. Sociala medier och digitaliseringen innebär nya möjligheter och nya utmaningar. Hur jobbar du med att fånga upp och driva engagemang bland medlemmar och förtroendevalda?

Mer information
Att se, förebygga och hantera konflikter
4 900 kr

Att se, förebygga och hantera konflikter

Det kan hetta till ordentligt när olika intressen kolliderar. Som chef är du ansvarig för att konflikterna inte blir destruktiva. Hur kan du se, förebygga och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt? Seminariet ger dig metoderna och svaren.

Mer information
Strategisk styrning och ledning i bolag i egen regi
5 900 kr

Strategisk styrning och ledning i bolag i egen regi

För dig med ledande befattning exempelvis kanslichef, generalsekreterare, ordförande styrelseledamot eller VD i föreningen eller dess bolag och stiftelser. En utbildning för dig som vill öka den strategiska ledningen av föreningens bolag.

Mer information