Hos oss når du resultat genom utbildning och utveckling
- för, med och av idéburna organisationer.

Mentorskap

IRMA 37 Ledarskaps- och mentorsprogram för kvinnor
36 500 kr
Nästa tillfälle

IRMA 37 Ledarskaps- och mentorsprogram för kvinnor

Programmet IRMA ger kvinnliga ledare i idéburna organisationer ordentliga ledarverktyg för att ta steg INÅT, FRAMÅT, UPPÅT - Verktyg för dig som vill och vågar. Kunskaper som gör det enklare att utvecklas - i ledarrollen i din organisation och på ett personligt plan.

Mer information
ALEX 12.0 Ledarskaps- och mentorsprogram i en digital tid
38 000 kr

ALEX 12.0 Ledarskaps- och mentorsprogram i en digital tid

ALEX är vårt exklusiva utbildningsprogram enbart för dig som har, eller vill få, en ledar- chefsroll i en idéburen organisation. ALEX ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas på ett personligt plan och som ledare.

Mer information

Ledarskap

Idéburet ledarskap - Menings- och glädjeskapande i vår föränderliga & digitala tid
4 900 kr

Idéburet ledarskap - Menings- och glädjeskapande i vår föränderliga & digitala tid

Våra organisationer drivs utifrån en idé om att förändra/förbättra. Det mest glädjefyllda och meningsfulla uppdrag man kan ha är att få leda en idéburen organisation med hjälp av den idén. Att använda idén som verktyg i ditt ledarskap ger engagemang och resultat.

Mer information
Att leda projekt till resultat
10 900 kr

Att leda projekt till resultat

Att organisera verksamheten i projekt är idag ett mycket vanligt arbetssätt i organisationer. Men få utnyttjar projektmetodikens fulla styrka. Rätt använt ökar projektarbetet kraften i hela organisationen och skapar såväl rörelse, förändring som struktur och tydlighet.

Mer information
Driva och leda förändring
4 900 kr

Driva och leda förändring

Idag är förändring normalläge, en del av den dagliga verksamheten för dig som är chef och ledare. Hur får du någon att vilja ändra sitt beteende? Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas med planering och genomförande av förändringar i din organisation.

Mer information
En styrelse som styr
4 900 kr

En styrelse som styr

Att få förtroende att sitta i en organisations styrelse är ett kul, engagerande och ansvarsfullt uppdrag. I kursen en styrelse som styr fokuserar vi på uppdraget, samspelet och den enskildes roll i styrelsen.

Mer information
Valberedningsutbildning
2 900 kr

Valberedningsutbildning

Valberedningen i en förening har en viktig strategisk roll då de bidrar till att utse föreningens framtida ledare som i sin tur ska driva och utveckla föreningen framåt. Vår halvdagsutbildning ger er som valberedare inspiration och verktyg för ert viktiga uppdrag.

Mer information
Konsten att vara bästa verksamhetsutvecklare, processledare eller motsvarande
5 900 kr

Konsten att vara bästa verksamhetsutvecklare, processledare eller motsvarande

En utbildning för dig som är verksamhetsledare, processledare eller vad ni kallar det i din organisation och som i din roll skapar engagemang, driv och stödjer både ideella, förtroendevalda och tjänstemän i organisationen.

Mer information
Ny chef i idéburna organisationer
8 900 kr

Ny chef i idéburna organisationer

Att vara chef i en idéburen organisation är både utmanande och inspirerande. Det innebär att vara ledare i ett sammanhang som genomsyras av ideologi och värderingar och där viljan att förändra och påverka ofta är stark. Målen är ofta visionära, beslutsstrukturerna komplexa och resultaten är inte alltid lätta att mäta.

Mer information
Framgångsrik rekrytering – konsten att få fler medlemmar
5 900 kr

Framgångsrik rekrytering – konsten att få fler medlemmar

På den här kursen får du lära dig grunderna för en effektiv och engagemangsskapande rekrytering som ger energi och skapar mätbara resultat.

Mer information