ALEX 12.0 Ledarskaps- och mentorsprogram i en digital tid

ALEX 12.0 Ledarskaps- och mentorsprogram i en digital tid
Omvärlden förändras i snabb takt och digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar i ledarskapet. Idéburna, demokratiska organisationer har sina särskilda förutsättningar för ledarskap – medlemsstyrningen skapar andra utmaningar än vad som finns i andra sektorer.

ALEX utgår från just dina behov och din organisations förutsättningar. Du får de verktyg du behöver för att utvecklas såväl som person som ledare. Vi blickar såväl inåt som utåt för att du ska få god självkännedom och för att förstå & skapa konkret möjlighet till förändring.

Vi vet att engagerade medlemmar och medarbetare som brinner för en gemensam idé skapar en stor meningsfullhet och fantastisk grund för ledarskapet. Många har höga ambitioner, samtidigt som processer kan vara otydliga och gå långsamt. Med ALEX ger vi dig kunskap och verktyg för hur du kan leda andra – tydligt och handlingsinriktat. Ditt ledarskap ska bidra till att din organisation sätts i rörelse mot att förverkliga er idé och nå er vision.

ALEX
• Bidrar till utveckling av dig som individ och i ledarposition
• Bidrar till utveckling av din organisation
• Skapar nya nätverk och ger dig möjligheter att lära av andra organisationer

Målgrupp: ALEX är ett utbildningsprogram för dig som har, eller vill ha, en ledarroll i civilsamhället, som förtroendevald eller anställd.

ALEX vänder sig till dig som:
• har en vilja att utvecklas som person och ta ett utökat ansvar
• vill ha en mentor till stöd i din utveckling
• vill höja din kompetens när det gäller ledarskap i en digital tid
• är beredd att satsa tid och engagemang för att nå förändring och handlingskraft
• vill utforska de speciella förutsättningar som råder för ledare i idéburen sektor

Pedagogik och upplägg:
Utbildningen är kreativ och varierad till sin form med fysiska och digitala möten. Vi kombinerar föreläsningar, erfarenhetsutbyte, konkreta övningar, individuella uppgifter, gruppuppgifter och reflektion. Under utbildningen kopplar vi teorier och tillämpningar till de specifika förutsättningar som finns i idéburen sektor. Syftet är att rusta dig så att du kan ta på dig olika ledarroller eller utvecklas i din nuvarande roll. I utbildningen ingår också att få en preferensprofil på sitt vanliga beteende och sin kommunikation.

Programansvariga: Ann-Charlotte Eriksson, verksamhetschef på Ledarinstitutet med lång erfarenhet som förtroendevald i högsta ledning och Hanna Bisell, ledarskapskonsult/kanslichef med lång chefserfarenhet på olika nivåer i sektorn. Vi möts i förmågan att ge ledarskapsperspektiv, både som förtroendevald och chef, vilket skapar en unik plattform för programmet.

Mentorskapet:
Vid programstarten svarar du på en enkät och intervjuas för att du som adept ska matchas med rätt mentor – den som kan bidra maximalt till din utveckling. Ledarinstitutets mentorer vill bidra med erfarenhet av ledarskap och engagerar sig i att stödja adepter som vill utvecklas.

Mentorskapet pågår parallellt under hela året. Ni kommer överens om hur ni vill lägga upp ert samarbete. Vi rekommenderar att ni avsätter 1,5 timmar per månad för dialog och erfarenhetsutbyte. Så långt det är möjligt försöker vi hitta en mentor på eller nära din hemort.

Sagt av tidigare deltagare om vad ALEX gett/lett till:
- Att jag är stolt och stark i mitt ledarskap.
Helena, avdelningsordförande

- Insikten om att jag leder utifrån idén, och att använda mina styrkor i att leda mig själv.
Karin, regionchef

- Kunskap om det idéburna ledarskapet och förståelse för rollen som förtroendevald respektive tjänsteman.
Michael, förbundsstyrelseledamot

- Jag har fått fler referenspunkter för att utveckla min egna organisation.
Staffan, sektionschef

- Att jag hittat rätt i min bana och vet vad jag vill och behöver göra i min yrkesroll.
Faaid, samordnare

Vi är stolta över att en så stor del av civilsamhället använder Ledarinstitutets utbildningsprogram.


Kontakt:
Har du frågor, kontakta Ann-Charlotte Eriksson
ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se
telefon 070-453 75 47

Anmälan:
Sker via formuläret som du når i länken, till höger på denna sida.
Första träffen sker digitalt den 8 januari med en introduktion och start av mentorsmatchningen.

Pris:
ALEX 12.0: ........................38.000:-

Boka-tidigt-pris: ..............35.900:-
Gäller t.o.m. 15 december 2023

Observera att inga extra kostnader tillkommer, förutom för dig som måste resa till och bo över i Stockholm. Alla priser är exklusive moms.


Programmet 2024:
Programmet varvas med fysiska och digitala träffar med följande tema för att stärka ditt idéburna ledarskap:

ALEX 12.0 start (digital träff ) - 8 januari kl 13-15.30

Mentormatchning - januari-februari

Leda sig själv på det personliga planet - 14 febr heldag-15 febr halvdag fm

Lär känna dig själv inkl. personlig preferensprofil
(DiSC-analys) (digital träff) - 22 april em

Idéburet ledarskap, förtroende och engagemang - 30 maj heldag-31 maj halvdag fm

Vision och positionsledarskap -
att leda förändring & nå sina mål - 11sept heldag-12 sept halvdag fm

Halvtidsavstämning med individuell återkoppling (digital träff) - 26 sept kl 13-17

Relationsledarskap - kommunikation & konflikthantering -14 nov heldag-15 nov halvdag fm

Framme i mål - avslutningsseminarium - 11 december

Fyra digitala möten för grupparbetsuppgifter:19 mars, 13 juni, 27 augusti och
22 oktober. Tid varje tillfälle: kl 9-10.30

Plats:
Alla digitala träffar sker på Teams och de fysiska träffarna på Helio, Peter Myndes Backe 16. Precis vid Slussen i centrala Stockholm.

Återbud:
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person i samma organisation.Välkommen!Kursledare Hanna Bisell

Hanna Bisell
Hanna är en personlig och samtidigt strategisk förändringschef. Hon har stor erfarenhet av idéell sektor bl a som kanslichef på Unionen under 7 år. Hanna drivs av synen att det blir så mycket enklare för dig i din egen roll om det finns en gemensam strategi för hur vi arbetar i organisationen.

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte  Eriksson
Ann-Charlotte har lett Ledarskaps- och mentorsprogram, i flera omgångar och drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald i styrelser. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!