IRMA 35 Ledarskaps- och mentorsprogram för kvinnor

IRMA 35 Ledarskaps- och mentorsprogram för kvinnor
Vi välkomnar dig till vårt exklusiva program som pågår från augusti 2022 till juni 2023. Vi startar med mentorsmatchning i augusti och den första fysiska träffen är den 31 augusti-1 september. Denna omgång av programmet är FULLSATT! Vi låter ändå informationen ligga kvar som inspiration till dig inför nästa omgång av programmet som planeras att starta i augusti 2023.

Utbildningsprogrammet IRMA ger dig, som är eller vill bli ledare i idéburna organisationer, ordentliga verktyg. Du får kunskaper som gör det enklare att utvecklas - i ledarrollen i din organisation och på ett personligt plan. Vi hjälper dig att se inåt för att förstå och förändra och ta steg framåt. Och vi matchar dig med en mentor som lotsar dig. IRMA gör dig sällskap på resan mot ditt nya, starkare ledar-jag. Vi vet att vårt program är bra, vi har vässat det i snart 30 år. Nu startar 35:e omgången!

Beslutsvägarna i en idéburen organisation är ofta långsamma och otydliga. Det är en sektor där förtroendevalda och medarbetarna brinner för idén och har höga ambitioner. Och det är vanligt att man känner stress och är osäker på vad som är ett bra resultat. IRMA ger kunskap om hur du kan leda - tydligt och effektivt i ledarskapets olika dimensioner och utifrån din nuvarande roll. Du får öva, dela andras erfarenheter och ta del av senaste forskningen.

SYFTET med Ledarskaps- och mentorsprogrammet IRMA är att

• BIDRA TILL UTVECKLING AV DIG SOM KVINNA I LEDARPOSITION

• SKAPA NYA NÄTVERK OCH GE DIG MÖJLIGHETER ATT LÄRA AV ANDRA
ORGANISATIONER

• BIDRA TILL UTVECKLING AV DIN ORGANISATION

Mentorskapet: 
Inför programstart får du svara på en enkät och blir intervjuad för att du som adept ska matchas med rätt mentor – den som kan bidra maximalt till din utveckling. Ledarinstitutets mentorer har stor erfarenhet av ledarskap och engagerar sig i att hjälpa adepter som vill utvecklas. Våra mentorer har vanligen en bakgrund inom idéburna organisationer.

Du och din mentor presenteras för varandra och första mötet sker efter utbildningstillfälle ett. Ni kommer överens om hur ni vill lägga upp ert samarbete. Vi rekommenderar att ni avsätter 1,5 timme per månad för dialog och erfarenhetsutbyte. Så långt det är möjligt försöker vi hitta en mentor på eller nära din hemort. 

Upplägget och Pedagogik:
Utbildningen omfattar totalt 9 olika dagar fördelade under läsåret. Under programtiden får du som adept ett gediget ledarskapsprogram som ger dig professionell och personlig utveckling. Utbildningen är kreativ och varierad till sin form - vi kombinerar föreläsningar, erfarenhetsutbyte, konkreta övningar, individuella uppgifter, gruppuppgifter och reflektion. Under utbildningen kopplar vi teorier och tillämpningar till de specifika förutsättningar som finns i idéburen sektor. Syftet är att ge dig förutsättning att ta på dig olika ledarroller eller utvecklas i din nuvarande roll. I utbildningen ingår också att få en preferensprofil på sitt vanliga beteende och sin kommunikation.

Tre deltagare berättar om programmet i filmen som finns på hemsidan på vår webb.

Omdömen från tidigare deltagare som rekommenderar andra att gå IRMA
Pia Rizell, Förbundsstyrelseledamot Lärarförbundet "IRMA har fått mig att stanna upp, utmanas, reflektera och våga göra vägval"

Anna Göthner, Projektledare Folkbildningsrådet "IRMA är en plats att få helikopterperspektiv och ett lugn, vilket grundat mig som ledare och breddat mitt nätverk"

Alma Kastlander Nygren, Förbundsombudsman Vårdförbundet "IRMA har bidragit till att jag fått praktiska verktyg, lagt tid på reflektion och landat i beslut som jag tidigare var tveksam till"

Sophie Silverryd, Biträdande förbundsdirektör och förbundsjurist SRAT- "IRMA ger utveckling för både individen och organisationen"

Ing-Marie Moegelin, Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor Svensk sjuksköterskeförening - "Enda riktigt viktiga programmet för idéburna organisationer. Ju fler på arbetsplatsen som går desto bättre hållbar utveckling"


Anmälan:
Anmälan görs längst upp till höger. Du erhåller ett bekräftelsebrev vid anmälan. I augusti skickas en enkät ut. Vi kommer också att kontakta dig för att göra en intervju i augusti och därefter genomförs mentormatchningen. Kallelse till varje kurstillfälle skickas ut.

Pris:
38.000 kr

Boka tidigt pris innan den 15 juni:
35 900 kr

Priset inkluderar alla kostnader utom eventuella resor och logi för dig som behöver resa till Stockholm. 
Alla priser exkl. moms 

Programmet 2022-2023:

8 augusti - 30 augusti - Mentormatchning

31 augusti - 1 september - Kursstart - Leda dig själv på det personliga planet och bygga nätverk

19 oktober - Lär känna dig själv inkl. personlig preferensprofil

6 december - Ditt ledarskap - att skapa förtroende och engagemang

18-19 januari - Att hantera ledarskapets olika dimensioner i vardagen: bygga relationer, kommunicera, nå resultat och vara i balans

8 mars - Genus, makt och ledarskapsdimensioner

25 april - Att leda förändring och lärande

8 juni - Framme i mål - Avslutningsseminarium

Programansvariga: Ann-Charlotte Eriksson, verksamhetschef på Ledarinstitutet med lång erfarenhet som ledare i civilsamhället.

Plats:
Under hösten på Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 på Stora Essingen, Stockholm. 

Återbud:
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person i samma organisation.

Varmt välkommen!

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte  Eriksson
Ann-Charlotte har lett Ledarskaps- och mentorsprogram, i flera omgångar och drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald i styrelser. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!