Hybridledarskap

Hybridledarskap
Förutsättningarna för ledarskapet har ändrats i grunden de senaste två åren, från primärt fysisk närvaro, till distans och nu olika typer av blandningar - ett hybridledarskap! Att leda andra innebär möten och kommunikation, och när förutsättningarna för detta ändras, ändras också förutsättningarna för chefs- och ledarskapet. Möten och formen för kommunikation kommer vara olika framöver - vissa möten är fysiska, andra digitala i olika form och ofta en blandning med deltagare som är med på olika sätt. Här uppstår hybridledarskapet.

Som alltid innebär förändring en möjlighet till spännande utveckling – om du hanterar den rätt.

Det framtida ledarskapet kommer kunna och behöva utgå från olika behov och möjliga arbetsformer i större utsträckning framöver. Ledaren kommer behöva förhålla sig till dessa delar och ha förmåga att fatta beslut om vad som är bästa formen just nu. Man kommer behöva väga olika perspektiv och behov mot varandra i större utsträckning än tidigare:
• Verksamhetens olika behov
• Uppgiftens olika behov
• Människors olika behov

Rätt hanterat kommer hybridledarskapet ge möjlighet till bättre resultat eftersom vi i större utsträckning kan anpassa arbetssätt och förutsättningar efter såväl verksamhetens som människors behov. Tidigare, när formen var ganska lika, passade den vissa väldigt väl, andra väldigt dåligt.

Ledarinstitutet arbetar på olika sätt med de nya förutsättningarnas påverkan i idéburen organisationer. Det handlar om utveckling och förändring kring såväl demokrati som engagemang och utvecklingsarbete. Hur skapa framgångsrika organisationer som engagerar, kraftsamlar, gör skillnad och når sina mål, sin vision i dagens samhälle?

Den nya kursen ”Hybridledarskap” är en del av detta arbete. Den här kursen tar avstamp i det nära ledarskapet, den riktar sig till dig som exempelvis har ansvar för ett team eller en projektgrupp. Vi kommer arbeta med de förutsättningar som är i ”det nya normala” med medarbetare som ibland är på distans och ibland fysiskt på plats, med hybridmöten, fysiska möten och digitala möten om vartannat.

Hur få till det goda ledarskapet med dessa nya förutsättningar. Hur arbeta med motivation och arbetsglädje, med gemensam kultur och hur få till goda resultat? Hur leder du praktiskt i vardagen? Vi kommer också framtidsspana kring de nya arbetsformer som testas och utvecklas just nu på bred front, exempelvis agila team.

Under dagarna får du ta del av den senaste forskningen på området, du får konkreta verktyg att använda och får möjlighet att dela erfarenheter med de andra ledarna i idéburen sektor. Inspirerande dag som ger energi till ditt fortsatta viktiga arbete!

Praktisk information
Anmäl ditt intresse här bredvid eller kontakta hanna.bisell@ledarinstitutet.se direkt.


Varmt Välkommen!

Kursledare Hanna Bisell

Hanna Bisell
Hanna är en personlig och samtidigt strategisk förändringschef. Hon har stor erfarenhet av idéell sektor bl a som kanslichef på Unionen under 7 år. Hanna drivs av synen att det blir så mycket enklare för dig i din egen roll om det finns en gemensam strategi för hur vi arbetar i organisationen.