ALEX 10.0 Ledarskap- & mentorsprogram i en digital tid

ALEX 10.0 Ledarskap- & mentorsprogram i en digital tid
Omvärlden förändras i snabb takt och digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar i ledarskapet. Idéburna, demokratiska organisationer har sina särskilda förutsättningar för ledarskap – medlemsstyrningen skapar andra utmaningar än vad som finns i andra sektorer.

ALEX utgår från just dina behov och din organisations förutsättningar och ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas såväl som person som ledare. Under utbildningen blickar vi såväl inåt som utåt för att du ska få god självkännedom och för att förstå och skapa konkret möjlighet till förändring.

Vi vet att engagerade medlemmar och medarbetarna brinner för idén, många har höga ambitioner, samtidigt som processer kan vara otydligt och gå långsamt. Med ALEX ger vi dig kunskap och verktyg för hur du kan leda andra – tydligt och effektivt.

ALEX
• Bidrar till utveckling av dig som individ och i ledarposition
• Bidrar till utveckling av din organisationen
• Skapar nya nätverk och ge dig möjligheter att lära av andra organisationer

Målgrupp: ALEX är ett utbildningsprogram för dig som har, eller vill ha, en ledarroll i civilsamhället, som förtroendevald eller anställd.

ALEX vänder sig till dig som:
• har en vilja att utvecklas som person och ta ett utökat ansvar
• vill ha en mentor till stöd i din utveckling
• vill höja din kompetens när det gäller ledarskap i en digital tid
• är beredd att satsa tid och engagemang för att nå förändring och handlingskraft
• vill utforska de speciella förutsättningar som råder för ledare i idéburen sektor

Pedagogik och upplägg:
Utbildningen är kreativ och varierad till sin form - vi kombinerar föreläsningar, erfarenhetsutbyte, konkreta övningar, individuella uppgifter, gruppuppgifter och reflektion. Under utbildningen kopplar vi teorier och tillämpningar till de specifika förutsättningar som finns i idéburen sektor. Syftet är att ge dig förutsättning att ta på dig olika ledarroller eller utvecklas i din nuvarande roll. I utbildningen ingår också att få en preferensprofil på sitt vanliga beteende och sin kommunikation.

Programansvariga: Ann-Charlotte Eriksson, verksamhetschef på Ledarinstitutet med lång erfarenhet som förtroendevald i högsta ledning och Hanna Bisell, ledarskapskonsult med lång chefserfarenhet på olika nivåer i sektorn. Vi möts i förmågan att ge ledarskapsperspektiv både som förtroendevald och chef, vilket skapar en unik plattform för programmet.

Mentorskapet:
Vid programstarten intervjuas du som adept för att matchas med rätt mentor – den som kan bidra maximalt till din utveckling. Ledarinstitutets mentorer vill bidra med erfarenhet av ledarskap och engagerar sig i att stödja adepter som vill utvecklas.

Mentorskapet pågår parallellt under hela året. Ni kommer överens om hur ni vill lägga upp ert samarbete. Vi rekommenderar att ni avsätter 1,5 timmar per månad för dialog och erfarenhetsutbyte. Så långt det är möjligt försöker vi hitta en mentor på eller nära din hemort.

Sagt av tidigare deltagare om vad ALEX gett/lett till:
- Att jag är stolt och stark i mitt ledarskap.
Helena, avdelningsordförande
- Insikten om att jag leder utifrån idén, och att använda mina styrkor i att leda mig själv.
Karin, regionchef
- Kunskap om det idéburna ledarskapet och förståelse för rollen som förtroendevald respektive tjänsteman.
Michael, förbundsstyrelseledamot
- Jag har fått fler referenspunkter för att utveckla min egna organisation.
Staffan, sektionschef
- Att jag hittat rätt i min bana och vet vad jag vill och behöver göra i min ykesroll.
Faaid, samordnare

Faaid säger också att han inte trodde att ALEX-programmet skulle vara så här bra som det har varit!

Vi är stolta över att en så stor del av civilsamhället använder Ledarinstitutet till utbildningsprogram.


Kontakt:
Har du frågor, kontakta Ann-Charlotte Eriksson ,
ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se
telefon 070-453 75 47

Anmälan:
Sker via formuläret som du når i länken, till höger på denna sida..
Första träffen sker digitalt den 10 januari med en introduktion och start av mentorsmatchningen.

Pris:
ALEX 10.0: ........................38.000:-

Boka-tidigt-pris: ..............35.900:-
Gäller t.o.m. 15 december 2021

Observera att inga extra kostnader tillkommer, förutom för dig som måste resa till och bo över i Stockholm. Alla priser är exklusive moms.


Programmet 2022
Programmet varvas med fysiska och digitala träffar med följande tema för att stärka ditt idéburna ledarskap:

ALEX 10.0 start (digital träff ) - 10 januari kl 13-16

Mentormatchning - januari-februari

Leda sig själv på det personliga planet - 15-16 februari

Lär känna dig själv inkl. personlig preferensprofil
(DiSC-analys) (digital träff) - 7 april

Idéburet ledarskap, förtroende och engagemang - 14-15 juni

Halvtidsavstämning med individuell återkoppling (digital träff) - 23 augusti kl 13-17

Vision och positionsledarskap - att leda förändring & nå sina mål - 29 september

Relationsledarskap - kommunikation och konflikthantering - 17-18 november

Framme i mål - avslutningsseminarium - 14 december

Fyra digitala möten för grupparbetsuppgifter:17 mars, 18 maj, 1 september och
17 oktober. Tid varje tillfälle: kl 9-10.30


Välkommen!Kursledare Hanna Bisell

Hanna Bisell
Hanna är en personlig och samtidigt strategisk förändringschef. Hon har stor erfarenhet av idéell sektor bl a som kanslichef på Unionen under 7 år. Hanna drivs av synen att det blir så mycket enklare för dig i din egen roll om det finns en gemensam strategi för hur vi arbetar i organisationen.

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte  Eriksson
Ann-Charlotte har lett Ledarskaps- och mentorsprogram, i flera omgångar och drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald i styrelser. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!