IRMA 34 Ledarskaps- och mentorsprogram för kvinnor

IRMA 34 Ledarskaps- och mentorsprogram för kvinnor
IRMA 34 – ledarskaps- och mentorprogram

Verktyg för dig som vill och vågar -
programstart 1 september 2021

INÅT, FRAMÅT, UPPÅT - Verktyg för dig som vill och vågar. Utbildningsprogrammet IRMA ger dig, som är eller vill bli kvinnliga ledare i idéburna organisationer, ordentliga verktyg. Kunskaper som gör det enklare att utvecklas - i ledarrollen och på ett personligt plan. Vi hjälper dig att se inåt för att förstå och förändra och ta steg framåt. Och vi matchar dig med en mentor som lotsar dig uppåt och utåt. IRMA gör dig sällskap på resan mot ditt nya, starkare ledar-jag. Vi vet att vårt program är bra, vi har vässat det i över 25 år. Beslutsvägarna i en idéburen organisation är ofta långsamma och otydliga. Det är en sektor där förtroendevalda och medarbetarna brinner för idén och har höga ambitioner. Och det är vanligt att man känner stress och är osäker på vad som är ett bra resultat. IRMA ger kunskap om hur du kan leda - tydligt och effektivt i ledarskapets olika dimensioner och utifrån din nuvarande roll. Du får öva, dela andras erfarenheter och ta del av senaste forskningen.

IRMA KAN OCH SKA:

• BIDRA TILL UTVECKLING AV DIG SOM KVINNA I LEDARPOSITION

• SKAPA NYA NÄTVERK OCH GE DIG MÖJLIGHETER ATT LÄRA AV ANDRA ORGANISATIONER

• BIDRA TILL UTVECKLING AV ORGANISATIONEN

Mentorskapet
Inför programstart intervjuas du som adept för att matchas med rätt mentor – den som kan bidra maximalt till din utveckling. Ledarinstitutets mentorer har stor erfarenhet av ledarskap och engagerar sig i att hjälpa adepter som vill utvecklas. Våra mentorer har vanligen en bakgrund inom idéburna organisationer.

Du och din mentor presenteras för varandra och första träffen sker efter utbildningstillfälle ett. Ni kommer överens om hur ni vill lägga upp ert samarbete. Vi rekommenderar att ni avsätter 1,5 timme per månad för dialog och erfarenhetsutbyte. Så långt det är möjligt försöker vi hitta en mentor på eller nära din hemort. 

Upplägget:
Utbildningen omfattar totalt 9 olika dagar fördelade under läsåret. Under programtiden får du som adept ett gediget ledarskapsprogram som ger dig professionell och personlig utveckling.

Tre deltagare berättar om programmet på start sidan (hemsidan).

Rekommendationer från tidigare deltagare på IRMA:
Ulrika Helmerson, Stiftspedagog med utvecklings- och rekryteringsuppdrag i Svenska kyrkan - "Programmet är över en längre tid. Du får därmed möjlighet att stanna upp och reflektera över både dig själv och din organisation"
Anneli Hagberg, Enhetschef Fackförbundet Vision - "IRMA ger Insikt och Utsikt. Du lär känna andra organisationer och kan dra lärdom från dem. Bra för nätverket"
Sophie Silverryd, Biträdande förbundsdirektör och förbundsjurist SRAT- "IRMA ger utveckling för både individen och organisationen"
Anna Söderberg, Avdelningsordförande Lärarförbundet - "IRMA-programmet har inneburit att jag känner mig stärkt i rollen som ledare"
Ing-Marie Moegelin, Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor Svensk sjuksköterskeförening - "Enda riktigt viktiga programmet för idéburna organisationer. Ju fler på arbetsplatsen som går desto bättre hållbar utveckling"


Anmälan:
Anmälan görs längst upp till höger. Efter 31 maj kommer vi kontakta dig för att göra en intervju och därefter genomförs mentormatchningen. Kallelse till varje kurstillfälle skickas ut.

Pris:
38.000 kr.

Priset inkluderar alla kostnader utom eventuella resor och logi för dig som behöver resa till Stockholm. 
Alla priser exkl. moms 


Programmet 2021-2022
:

30 maj -30 augusti - Mentormatchning

1-2 september - Kursstart - Leda dig själv på det personliga planet och i ledarrollen

19 oktober - Lär känna dig själv inkl. personlig preferensprofil

2 december - Ditt ledarskap - att skapa förtroende och engagemang

19-20 januari - Att hantera ledarskapets olika dimensioner i vardagen: bygga relationer, nätverka, kommunicera, nå resultat och vara i balans

8 mars - Genus, makt och ledarskapsdimensioner

27 april - Att leda förändring och lärande

9 juni - Framme i mål - Avslutningsseminarium


Plats:
De flesta tillfällena genomförs på Essinge Konferenscenter , Segelbåtsvägen 15 på Stora Essingen, Stockholm. 

Återbud:
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person i samma organisation.

Varmt välkommen!

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte
 Eriksson
Ann-Charlotte är engagerad i de utmaningar som idéburen sektor och dess ledarskap står inför under 2020-talet. Med digitaliseringen kommer förändring i en snabb takt. Ann-Charlotte drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!
E-post: ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se
Telefon: 070-453 75 47

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte  Eriksson
Ann-Charlotte har lett Ledarskaps- och mentorsprogram, i flera omgångar och drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald i styrelser. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!