Nå mål och resultat

Nå mål och resultat
Inspiration, konkreta tips och lärande kring målsättning, målstyrning, uppföljning och resultat i idéburna organisationer

Erfarenheten visar att rätt tillämpad målstyrning ger stora effekter - goda resultat för idéburna organisationer. Och det är ju resultat – att göra skillnad – vi vill med vår organisation! Att få alla att dra åt samma håll, att hitta former för uppföljning som ger energi och ökar engagemanget. Att prioritera och mäta på ett sätt som skapar effekt. Vi belyser dessa spännande, men också svåra frågor ur olika perspektiv, med de idéburna organisationernas speciella förutsättningar som utgångspunkt.

Utbildningen består av tre delar, där varje del innehåller såväl föreläsning, konkreta tips som möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

- Mål och prioritering

- Uppföljning och resultat, att mäta

- Målstyrning – att leda en målstyrd organisation

Utbildningen vänder sig till dig som har en ledarfunktion som chef eller förtroendevald.Kursledare Hanna Bisell

Hanna Bisell
Hanna är en personlig och samtidigt strategisk förändringschef. Hon har stor erfarenhet av idéell sektor bl a som kanslichef på Unionen under 7 år. Hanna drivs av synen att det blir så mycket enklare för dig i din egen roll om det finns en gemensam strategi för hur vi arbetar i organisationen.