Skapa genomslag i din kommunikation generellt och i dina samtal specifikt

Skapa genomslag i din kommunikation generellt och i dina samtal specifikt
Kursen ger dig kunskap om grunderna i kommunikationsteori och du får ökad praktisk kompetens, större medvetenhet och verktyg för att skapa framgång i din kommunikation, i fysiska och digitala möten med människor. Du lär dig hur du främjar en trygg stämning även i svåra situationer, genom att bygga relationer som skapar resultat. Du får kunskap om hur du konkret kan ge och ta emot feedback, att skapa engagemang liksom delaktighet med din kommunikation.

Under kursen kombineras teori med praktiska övningar utifrån varje deltagares sammanhang, behov och önskemål.

Ur innehållet
Målet med utbildningen är att deltagarna ska lära sig:
• Kommunikationens grunder och medvetet tillämpad kunskap för att nå fram med budskap och skapa engagemang
• Möjligheter och hinder för framgångsrik kommunikation
• Att förbereda samtal för bästa resultat
• Att bygga trygga relationer genom närvaro och tydlighet
• Att ge och ta emot feedback
• Att leda enskilda samtal i svåra situationer

Målgrupp
Ledare, chefer, ombudsmän, projektledare, förtroendevalda och anställda i idéburen sektor.

Praktisk information
Datum
: 1 december 2022
Tid: kl 9.00-16:30

Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen

Priset inkluderar: Fika, lunch och digitalt utbildningsmaterial.

Bekräftelse:
Du får en bekräftelse ca 2 veckor före kursstart. Bekräftelsen innehåller uppgifter om tid, plats och vägbeskrivning.

Betalning:
Kursavgiften faktureras i samband med att ovanstående bekräftelse går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms. Eventuell logi ingår inte i kursavgiften och bokas separat av respektive deltagare.

Inställd kurs:
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud:
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.Kursledare Loa Lava Brynjulfsdottir

Loa Lava Brynjulfsdottir
Loa är en mycket uppskattad utbildare och erfaren ledarskapsutvecklare. Hon har lång erfarenhet som chef och och som förtroendevald - roller där hon många gånger haft stor nytta av sin kompetens i att genomföra enskilda samtal. Loa har en MBA i ledarskap & förändringsarbete, samt en Master i statskunskap från Uppsala Universitet. Hon är också certifierad Dare to Lead™ facilitator och NLP coach. Loa drivs av att förändra arbetslivet och föreningslivet till ett hållbart ställe där människor kan utvecklas, skapa och leda på ett modigt och värderingsstyrt sätt.

Kursledare Lina Lanestrand

Lina Lanestrand
Lina har erfarenhet från idéburen sektor både som ideellt aktiv och yrkesmässigt som ledarutvecklare på Studiefrämjandet, organisationsutvecklare på Rädda Barnen och som utvecklingsledare på Hälsofrämjandet. Nu senast kommer hon från en chefsroll i näringslivet och hälsobranschen. Lina är i grunden utbildad beteendevetare och coach. Lina erbjuder utöver föreläsningar och kurser också processledning, handledning i grupp och individuell coachning samt genomför skräddarsydda uppdrag med utbildnings- och organisationsutvecklingsinsatser för att gå från nuläge för att förverkliga mål och visioner. I uppdragen kan ingå att t ex skapa gemensam plattform, att formulera mål och visioner, att utveckla kultur, att stärka kommunikationen internt och externt liksom att sätta handlingsplaner för arbetet framåt.