Skapa genomslag i din kommunikation

Skapa genomslag i din kommunikation
Kursen ger dig ökad kompetens, större medvetenhet och praktiska verktyg för att skapa genomslag för att nå framgång i din kommunikation. Du lär dig hur du främjar en trygg stämning även i svåra situationer och hur du hanterar stress hos dig själv och de du kommunicerar med.

Under kursen kombineras teori med praktiska övningar utifrån varje deltagares sammanhang och behov.

Ur innehållet:

• Kommunikationens olika delar

• Möjligheter och hinder för framgångsrik kommunikation

• Att skapa förutsättningar för mottagaren att lyssna

• Storytelling som gör skillnad

• Nycklar och språkbruk, som gör att budskapet når fram

• Strategier för dig som sändare att vara lugn, tydlig och trygg

• Verktyg och metoder

Målgrupp
Alla som håller i möten, oavsett om det är i rollen som förtroendevald, chef, ledare eller anställd.

Praktisk information

Datum: 10 november 2021
Tid:
kl 8.30-12.30 inkl förmiddagsfika och lunch

Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15.

Priset inkluderar: Fika, lunch och digitalt utbildningsmaterial.

Bekräftelse
Du får en bekräftelse ca 2 veckor före kursstart. Bekräftelsen innehåller uppgifter om tid, plats och vägbeskrivning.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att ovanstående bekräftelse går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms. Eventuell logi ingår inte i kursavgiften och bokas separat av respektive deltagare.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.Varmt välkommen!