Leda engagerande och meningsfulla möten – både IRL och digitalt

Leda engagerande och meningsfulla möten – både IRL och digitalt
En stor del av det idéburna engagemanget kanaliseras genom möten i grupp. Det är där vi utvecklar idéer, processar vårt arbete, kommunicerar med varandra och fattar beslut. Det kan vara styrelsemöten, avdelningsmöten eller medlemsmöten.

Denna utbildning ger dig kunskap om hur du leder möten som skapar delaktighet på riktigt! Du lär dig hur du skapar engagemang och tar tillvara deltagarnas kompetens på bästa sätt. Många upplever att de deltar och håller i möten som är otydliga och inte leder framåt. Här får du verktyg och metoder för att leda möten som både är meningsfulla och effektiva, oavsett om det sker IRL eller digitalt.

Ur innehållet

- Att leda utifrån organisationens idé

· Syftet med möten och vilka behöver delta.

· Verktyg för att starta upp ett möte – Olika sätt för att få en bra start på mötet.

· Verktyg för att fatta beslut och skapa spelregler.

· Verktyg för genomförande av ett möte. Vi arbetar med förbättringar, idégenerering och beslutsfattande.

· Utmanade deltagare: Strategier för att ta hand om olika typer av utmanande mötesdeltagare, tex Storsnackaren, Kritikern, Den ovillige, Bakåtsträvaren och Den tyste.

· Processer: Vi förenklar och skapar delaktighet med hjälp av olika verktyg, både fysiska och digitala.

· Körschemat: Vi lär oss använda ett körschema, mötesledarens viktigaste planeringsverktyg.

· Verktyg för avslut – Vi går igenom ett antal verktyg för att avsluta möten på ett positivt och energifullt sätt.

Efter utbildningen kommer du ha verktyg för att planera, genomföra och följa upp möten på ett bra sätt, både IRL och digitalt.


Målgrupp
Alla som håller i möten, oavsett om det är i rollen som förtroendevald, chef, ledare eller anställd.

Praktisk information
Anmäl ditt intresse ovan!Kursledare Loa Brynjulfsdottir

Loa Brynjulfsdottir
Loa är en mycket uppskattad utbildare och erfaren ledarskapsutvecklare. Hon har en MBA i ledarskap & förändringsarbete, samt en Master i statskunskap från Uppsala Universitet. Hon är också certifierad Dare to Lead™ facilitator och NLP coach, samt utbildad yogalärare. Loa drivs av att förändra arbetslivet och föreningslivet till ett hållbart ställe där människor kan utvecklas, skapa och leda på ett modigt värderingsstyrt sätt.