ALEX 9.0 - ledarskap i en digital tid

ALEX 9.0 - ledarskap i en digital tid
För dig som vill och vågar – förtroendevald eller anställd

Under utbildningen blickar vi såväl inåt som utåt för att förstå och skapa förutsättning för förändring. Omvärlden förändras i snabb takt och digitaliseringen har skapat och kommer att fortsätta att skapa nya möjligheter och utmaningar i ledarskapet.

Idéburen verksamhet är delvis annorlunda att leda – medlemsstyrda organisationer skapar andra utmaningar än vad som finns i övriga sektorer. Vi vet att förtroendevalda och medarbetarna brinner för idén, många har höga ambitioner, samtidigt som det kan vara otydligt och gå långsamt. Med ALEX ger vi dig kunskap och verktyg för hur du kan leda andra rätt – tydligt och effektivt.

ALEX kan och ska:
• Bidra till utveckling av dig som individ i ledarposition
• Bidra till utveckling av organisationen
• Skapa nya nätverk och ge dig möjligheter att lära av andra organisationer

ALEX vänder sig till dig som:
• har en vilja att utvecklas som person och ta ett utökat ansvar
• vill ha en mentor till stöd i din utveckling
• vill höja din kompetens när det gäller ledarskap i en digital tid
• är beredd att satsa tid och engagemang för att nå resultat
• vill utforska de speciella förutsättningar som råder för ledare i idéburen sektor

Upplägget
Utbildningen kombinerar möte, föreläsningar, fördjupning, erfarenhetsutbyte, uppgifter och reflektion. Under utbildningen kopplar vi teorier och tillämpningar till de specifika förutsättningar som finns i idéburen sektor. Syftet är att ge dig förutsättning att ta på dig olika ledarroller eller utvecklas i din nuvarande roll. I utbildningen ingår också att få en prefererensprofil på sitt vanliga beteende och sin kommunikation.

Mentorskapet
Inför programstart intervjuas du som adept för att matchas med rätt mentor – den som kan bidra maximalt till din utveckling. Ledarinstitutets mentorer har stor erfarenhet av ledarskap och engagerar sig i att stödja adepter som vill utvecklas. Våra mentorer har en bakgrund inom idéburna organisationer.

Du och din mentor presenteras för varandra och första träffen sker efter utbildningstillfälle ett. Ni kommer överens om hur ni vill lägga upp ert samarbete. Vi rekommenderar att ni avsätter 1,5-2 timmar per månad för dialog och erfarenhetsutbyte. Så långt det är möjligt försöker vi hitta en mentor på eller nära din hemort.

Sagt av tidigare deltagare om vad ALEX gett/lett till:
- Att jag är stolt och stark i mitt ledarskap. Helena, avdelningsordförande
-
Insikten om att jag leder utifrån idén, och att använda mina styrkor i att leda mig själv. Karin, regionchef
-
Kunskap om det idéburna ledarskapet och förståelse för rollen som förtroendevald respektive tjänsteman. Michael, förbundsstyrelseledamot
-
Jag har fått fler referenspunkter för att utveckla min egna organisation. Staffan, sektionschef


Kontakt
Har du frågor, kontakta Ann-Charlotte Eriksson ,
ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se
telefon 070-453 75 47

Anmälan
Sker via formuläret som du når i länken, till höger på denna sida. Ännu ej öppnat för 2022.
Efter 1 december kommer vi kontakta dig för att göra en intervju och därefter genomförs mentormatchningen.

Pris ALEX 9.0: 38.000:-

Boka-tidigt-pris: 35.500:-
Gäller t.o.m. 1 december 2020
Observera att inga extra kostnader tillkommer, förutom för dig som måste resa till och bo över i Stockholm. Alla priser är exklusive moms.


Programmet 2021
Programmet genomförs via fysiska träffar (om pandemin gör det möjligt) med hela gruppen gemensamt och digitala möten för uppgifter och individuell återkoppling enligt följande plan:
Mentormatchning
1 december – 25 januari
Kursstart - Leda sig själv på det personliga planet och i ledarrollen
27 januari-28 januari
Lär känna dig själv inkl. personlig preferensprofil (DiSC-analys)
23 mars
Idéburet ledarskap, förtroende och engagemang
18 maj
Individuell återkoppling digitalt
25 augusti
Vision och position - att leda förändring och nå sina mål
26 augusti
Relation, kommunikation och konflikthantering
12-13 oktober
Framme i mål - avslutningsseminarium
8 december

Tre digitala möten för grupparbetsuppgifter: den 23 februari, 7 juni och 12 november. Tid varje tillfälle: kl 9-10.30


Välkommen!Kursledare Hanna Bisell

Hanna Bisell
Hanna är en personlig och samtidigt strategisk förändringschef. Hon har stor erfarenhet av idéell sektor bl a som kanslichef på Unionen under 7 år. Hanna drivs av synen att det blir så mycket enklare för dig i din egen roll om det finns en gemensam strategi för hur vi arbetar i organisationen.

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte  Eriksson
Ann-Charlotte har lett Ledarskaps- och mentorsprogram, i flera omgångar och drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald i styrelser. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!