IRMA 2.0 fortsättningskurs

IRMA 2.0 fortsättningskurs
Det sker mycket positivt i vår sektor och många förbättringar sker i ljuset av digitaliseringen, den snabba förändringstakten, det fortsatta starka engagemanget i sektorn och att allt fler organisationer präglas av normkritiska perspektiv. Samtidigt är det fortsatt svårt att få ett balans i livet och få tillstånd hållbart engagemang.
Nya frågor och perspektiv präglar också sektorn idag från frågor kring klimatet till ifrågasättande av det demokratiska samhällets spelregler och civilsamhällets roll.

Ur programmet
Min fortsatta utvecklingsresa - Erfarenhetsutbyte
Hållbart engagemang
Aktuell utveckling i idéburen sektor
Framtidens ledarskap

Praktisk information:

Tid: Den 12 november 2020

Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15.

Priset inkluderar: Fika, lunch och utbildningsmaterial.

MÅLGRUPP: Du som gått IRMA

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte  Eriksson
Ann-Charlotte har lett Ledarskaps- och mentorsprogram, i flera omgångar och drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald i styrelser. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!