Idéburet ledarskap i en digital tid

Idéburet ledarskap i en digital tid
Digital och föränderlig tid
Vi lever i en värld som digitaliseras i ett högt tempo och vi tittar på möjligheter och utmaningar som det för med sig i den ideella sektorn. Hur kan det idéburna ledarskapet navigera i förändringar som leder till positiv utveckling?

Under kursen får du lära dig aktuella begrepp och vad de innebär för dig och din verksamhet. Di får du kunskap och verktyg för att omsätta ditt och andras engagemang i styrning och ledning av den ideella organisationen, i en digital tid.

Det idéburna ledarskapet och dess dimensioner
Vi går igenom nycklar för det idéburna ledarskapet och dess dimensioner: positions-, visions- och relationsledarskap. Vi fokuserar på hur det idéburna ledarskapet tillämpas i en digital och ständigt föränderlig kontext.

Ur innehållet:
- vad är ett idéburet ledarskap?
- hur skapas förtroende?
- hur går vi från idé till resultat?
- vad innebär det att leda hållbart?
- vad betyder digitalisering och digital transformation? Vad innebär digital disruption och digital mognad och vad innebär de begreppen för ditt ledarskap?
- hur utvecklas engagemang och gemensam rörelse i en digital tid?
- hur leds förändring effektivt i en organisation så att alla är med på tåget”?
- hur kan idéburna organisationer ta vara på möjligheten till effektiva digitala spridningsmönster?
- finns det tomrum i samhället som är en följd av digitaliseringen i stort, som berör era medlemmar/er målgrupp?
- vilken kompetensförsörjning behöver du och din organisation värna om i den digitala tiden?


Vi bjuder in till
En högaktuell utbildningsdag som lyfter teorier om idéburet ledarskap och tillämpar den i en digital kontext. Utbildningen varvar teoretiska pass med upplevelsebaserade övningar och egen reflektion!Välkommen!

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte
 Eriksson
Ann-Charlotte är engagerad i de utmaningar som idéburen sektor och dess ledarskap står inför under 2020-talet. Med digitaliseringen kommer förändring i en snabb takt. Ann-Charlotte drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!
E-post: ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se
Telefon: 070-453 75 47

Kursledare Lina Lanestrand

Lina Lanestrand
Lina har erfarenhet från idéburen sektor både som ideellt aktiv och yrkesmässigt som ledarutvecklare på Studiefrämjandet, organisationsutvecklare på Rädda Barnen och som utvecklingsledare på Hälsofrämjandet. Nu senast kommer hon från en chefsroll i näringslivet och hälsobranschen. Lina är i grunden utbildad beteendevetare och coach. Lina erbjuder utöver föreläsningar och kurser också processledning, handledning i grupp och individuell coachning samt genomför skräddarsydda uppdrag med utbildnings- och organisationsutvecklingsinsatser för att gå från nuläge för att förverkliga mål och visioner. I uppdragen kan ingå att t ex skapa gemensam plattform, att formulera mål och visioner, att utveckla kultur, att stärka kommunikationen internt och externt liksom att sätta handlingsplaner för arbetet framåt.