Idéburet ledarskap i en digital tid

Idéburet ledarskap i en digital tid
Digital och föränderlig tid
Vi lever i en värld som digitaliseras i ett högt tempo och vi tittar på möjligheter och utmaningar som det för med sig i den ideella sektorn. Hur kan det idéburna ledarskapet navigera i förändringar som leder till positiv utveckling?

Under kursen får du lära dig aktuella begrepp och vad de innebär för dig och din verksamhet. Di får du kunskap och verktyg för att omsätta ditt och andras engagemang i styrning och ledning av den ideella organisationen, i en digital tid.

Det idéburna ledarskapet och dess dimensioner
Vi går igenom nycklar för det idéburna ledarskapet och dess dimensioner: positions-, visions- och relationsledarskap. Vi fokuserar på hur det idéburna ledarskapet tillämpas i en digital och ständigt föränderlig kontext.

Ur innehållet:
- vad är ett idéburet ledarskap?
- hur skapas förtroende?
- hur går vi från idé till resultat?
- vad innebär det att leda hållbart?
- vad betyder digitalisering och digital transformation? Vad innebär digital disruption och digital mognad och vad innebär de begreppen för ditt ledarskap?
- hur utvecklas engagemang och gemensam rörelse i en digital tid?
- hur leds förändring effektivt i en organisation så att alla är med på tåget”?
- hur kan idéburna organisationer ta vara på möjligheten till effektiva digitala spridningsmönster?
- finns det tomrum i samhället som är en följd av digitaliseringen i stort, som berör era medlemmar/er målgrupp?
- vilken kompetensförsörjning behöver du och din organisation värna om i den digitala tiden?


Vi bjuder in till
En högaktuell utbildningsdag som lyfter teorier om idéburet ledarskap och tillämpar den i en digital kontext. Utbildningen varvar teoretiska pass med upplevelsebaserade övningar och egen reflektion!