Idéburet ledarskap i en digital tid

Idéburet ledarskap i en digital tid
Det idéburna ledarskapets dimensioner
Vi går igenom nycklar för det idéburna ledarskapet, som rör sig mellan positions-, visions- och relationsledarskap. Vi fokuserar på hur det idéburna ledarskapets dimensioner tillämpas i en digital och ständigt föränderlig kontext.

Digital och föränderlig tid
Vi lever i en värld som digitaliseras i ett högt tempo och vi tittar på möjligheter och utmaningar som det för med sig i den ideella sektorn. Hur kan det idéburna ledarskapet navigera i förändringar som leder till positiv utvcekling?

Under kursen får du kunskap och verktyg för att
omsätta ditt och andras engagemang i styrning och ledning av den ideella organisationen, i en digital tid.


Viktiga frågor som belyses är:
- vad är ett idéburet ledarskap?
- hur skapas förtroende?
- hur utvecklas engagemang och gemensam rörelse?
- hur leds förändring effektivt i en organisation så att ”alla är med på tåget”?
- hur går ledaren före samtidigt som beslut växer fram från medlemmarna?

Vi bjuder in till
En högaktuell utbildningsdag som lyfter teorier
om idéburet ledarskap och tillämpar dem i en
digital kontext.

Utbildningen varvar teoretiska pass med upplevelsebaserade övningar och egen reflektion.

Datum: Torsdag 14 mars
Tid: Kl 9-16.30
Plats: Essinge Konferenscenter,
Segelbåtsvägen15, Stockholm
Anmälan: görs via hemsidan www.ledarinstitutet.se senast 14/4.

Utbildare: Ann-Charlotte Eriksson och Lina Lanestrand