Idéburet ledarskap i en digital tid

Idéburet ledarskap i en digital tid
Det idéburna ledarskapets dimensioner
Vi går igenom nycklar för det idéburna ledarskapet, som rör sig mellan positions-, visions- och relationsledarskap. Vi fokuserar på hur det idéburna ledarskapets dimensioner tillämpas i en digital och ständigt föränderlig kontext.

Digital och föränderlig tid
Vi lever i en värld som digitaliseras i ett högt tempo och vi tittar på möjligheter och utmaningar som det för med sig i den ideella sektorn. Hur kan det idéburna ledarskapet navigera i förändringar som leder till positiv utvcekling?

Under kursen får du kunskap och verktyg för att omsätta ditt och andras engagemang i styrning och ledning av den ideella organisationen, i en digital tid.

Ur innehållet:
- vad är ett idéburet ledarskap?
- hur skapas förtroende?
- hur går en från idé till resultat?
- vad innebär det att leda hållbart?
- kan idéburet ledarskap ersättas med en robot?
- hur utvecklas engagemang och gemensam rörelse?
- hur leds förändring effektivt i en organisation så att ”alla är med på tåget”?
- hur går ledaren före samtidigt som beslut växer fram från medlemmarna?

Vi bjuder in till
En högaktuell utbildningsdag som lyfter teorier om idéburet ledarskap och tillämpar dem i en
digital kontext. Utbildningen varvar teoretiska pass med upplevelsebaserade övningar och egen reflektion.

Datum: Torsdag 14 mars
Tid: Kl 9-16.30
Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen15, Stockholm
Anmälan: görs via hemsidan www.ledarinstitutet.se senast 14/4.

Utbildare: Ann-Charlotte Eriksson och Lina Lanestrand

Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan seminariet.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att kallelsen går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.