Strategisk styrning och ledning i bolag i egen regi

Strategisk styrning och ledning i bolag i egen regi
Föreningen/organisationen/förbundet som koncern
I föreningar finns ofta ett eller flera helägda dotterbolag, kanske något bolag eller verksamhet som drivs gemensamt med andra föreningar och eller stiftelser med pengar som delas ut och finansierar viss verksamhet. Konstruktionen kring bolag eller bildandet av stiftelsen finns kanske många år tillbaka. I praktiken är föreningen en koncern. Den här dagen fokuserar på effektiv styrning av förbundet som koncern!

En intressant och spännande utbildning!
Intentionen är att du efter utbildningsdagen ska ha en handlingsplan för hur din förening ökar den strategiska styrningen av koncernen. Under dagen varvas föredrag, erfarenhetsutbyte med konkret arbete som du tar med hem och kan använda i nästa steg på hemmaplan. Ledning och styrning av föreningen ur ett helhetsperspektiv är spännande och innehåller många viktiga frågor! Genom att skapa struktur, genomtänkta beslut och tydlighet är möjligheten till bättre resultat och måluppfyllelse för föreningen stora, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt!

Ur innehållet:
• Ta kontrollen över föreningen som koncern
• Strategisk styrning så alla delar av föreningen (koncernen) arbetar mot samma mål
• Få bättre effekt och resultat genom optimerad styrning och ledning
• Skapa ett effektivt och logiskt styrsystem
• Se till att alla har rätt utbildning och kompetens
• Ansvaret i förhållande till mig som person och föreningen
• Minimera risker

Datum: Tisdagen 19 februari Tid: Kl 9-16.30
Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen15, Stockholm
Anmälan: görs via hemsidan www.ledarinstitutet.se senast 1 februari.

Utbildare:
Hanna Bisell, föreläsare och rådgivare med stor erfarenhet av ideell sektor och dess styrelsearbete, bland annat som kanslichef (och koncernchef) för Unionen under 7 år, styrelseledamot och styrelseordförande i flera olika bolag.

Ann-Charlotte Eriksson, ledar- och organisationsutvecklare med en bakgrund som projektledare vid bolagisering och lärare i ekonomi, som har varit förtroendevald vice förbundsordförande i Lärarförbundet, är styrelseordförande & styrelseledamot samt sitter i stiftelsestyrelse.

Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan seminariet.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att kallelsen går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.