Gör det lätt att göra rätt med GDPR

Gör det lätt att göra rätt med GDPR
Att göra rätt med GDPR

GDPR är ofta förknippat med en känsla av mycket arbete, svårt att få överblick och komplicerade förklaringar. Men behöver det verkligen vara så? Nej, det är viktigt att göra GDPR både lätt att förstå, skapa delaktighet, göra det lustfyllt och stå upp för respekten för den personliga integriteten. Som idéburen organisation är våra grundvärderingar väl i överenstämmelse med innehållet i GDPR. Nu gäller det att få med sig alla i organisationen och att inte göra det så svårt. Och visst går det! Nu vill Ledarinstitutet bidra till fördjupad kunskap och tillämpning ett år efter att lagen har börjat gälla. GDPR arbetet måste fortsätta!

Syftet med utbildningen är:

- att ge ökad kunskapen om vad den nya dataskyddsförordningen GDPR inneburit i praktiken

- att driva och kanalisera engagemang så att alla vill följa GDPR

- att få konkreta verktyg att jobba med redan nästa dag, till exempel avtal och policyer om gallring och e-post

Målgrupp
Kursen vänder sig till chefer och förtroendevalda ledare på olika nivåer där man hanterar personuppgifter.

Upplägg
Korta faktapass varvas med workshops och möjlighet till erfarenhetsutbyte med särskilt fokus på de problem men också möjligheter som finns att jobba med GDPR i ideell sektor.

Ur innehållet

- Informera mer, dokumentera mer och spara mindre - hur har det gått?

- Bilder och gamla arkiv

- Avtal och policyer

- Sanktionsavgifterna, blev det något av dem?

- Gör det lätt att göra något alls! MIniworkshop.

- Öka förståelsen för GDPRs konsekvenser för ledarskapet i idéburen sektor

- Reflektion och avslutning

Utbildare
Maria Unde Westerberg är en engagerad och orädd process- och projektledare som leder utbildning i Ledarinstitutet. Hon drivs av idén att organisationer måste ta ett helhetsgrepp om förtroendevalda och medarbetares upplevelser i den nya digitala tiden. Det har hon arbetat framgångsrikt med i stora digitaliseringsprocesser bl a med GDPR i Hyresgästföreningen, i vilken alla måste involveras.