Framgångsrik rekrytering – konsten att fånga upp och driva engagemang

Framgångsrik rekrytering – konsten att fånga upp och driva engagemang
På senare år har den tidigare så framgångsrika specialiseringen i medlemsvärvning respektive förenings- och klubbutveckling utmanats av nya och mer effektiva strategier för att fånga upp medlemmarnas engagemang.

I den här utbildningen betraktas medlemsvärvning och utveckling av det fackliga arbetet på arbetsplatsen som två sidor av samma mynt. Ett förhållningssätt som ökar medlemmarnas engagemang, inflytande och delaktighet lokalt och breddar rekryteringsbasen för framtida förtroendevalda i våra klubbar- och föreningar.

Ur kursinnehållet:
• Behovsinventering
• Olika påverkansstrategier
• Fånga upp och driva engagemang
• Verktyg för att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar och förtroendevalda
• Strategier för digitalt folkrörelsearbete

Mål
Kursen ger dig ökad kompetens inom rekrytering av medlemmar och olika typer av påverkansstrategier. Utbildningen ger dig verktyg för att rekrytera och behålla medlemmar och förtroendevalda.

Målgrupp
De som ansvarar för medlemsrekrytering i organisationen, t.ex. ombudsmän eller projektledare.