Konsultativt förhållningssätt

Konsultativt förhållningssätt
Med konsultativt förhållningssätt avses här ett mer stödjande arbetssätt gentemot medlemmar och förtroendevalda och ska inte likställas med traditionell coaching eller karriärutveckling. Det handlar istället om möjligheten att utveckla ett stödjande och utvecklande förhållningssätt i sitt arbete utifrån sin egen kompetens.

Ur innehållet
• Konsultativt förhållningssätt i den idéburna kontexten
• Det konsultativt förhållningssättets innebörder
• Förutsättningar för konsultativt arbetssätt
• Den konsultativa processen
• Ett kommunikativt och möjliggörande förhållningssätt
• Målinriktade och utvärderande arbetsmetoder
• Konsten att lyssna och att ställa de rätta frågorna


Målgrupp
Ledare, chefer, ombudsmän och projektledare i de ideella och fackliga organisationerna.

- - -

Praktisk info

Datum: Onsdag 9 oktober
Tid: Kl 9-16.30
Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen15, Stockholm
Anmälan: görs här på hemsidan www.ledarinstitutet.se senast 30 september

Bekräftelse
Du får en bekräftelse ca 2 veckor före kursstart. Bekräftelsen innehåller uppgifter om tid, plats och vägbeskrivning.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att ovanstående bekräftelse går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms. Eventuell logi ingår inte i kursavgiften och bokas separat av respektive deltagare.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person i din organisation.