Ny chef i idéburna organisationer

Ny chef i idéburna organisationer
Att vara chef i en idéburen organisation är både utmanande och inspirerande. Det innebär att vara ledare i ett sammanhang som genomsyras av ideologi och värderingar och där viljan att förändra och påverka ofta är stark. Målen är ofta visionära, beslutsstrukturerna komplexa och resultaten är inte alltid lätta att mäta.

Som chef har du att förhålla dig till engagerade förtroendevalda, medarbetare och frivilliga, det förutsätter god förmåga till kommunikation och att vara medveten om olika perspektiv på styrning och ledning.

Vad gör du under din första tid som chef? Hur hanterar du att bli chef för tidigare kollegor? Hur handskas du med konflikter och svåra samtal? Hur bedrivs förändringsarbete?
Frågorna är många och det är viktigt att ha både handfasta kunskaper och metoder med sig i bagaget samt en beredskap att utveckla sin egen självinsikt. Att bli en bra chef handlar inte om naturbegåvning utan handlar snarare om handfasta kunskaper och insikter för att klara av en krävande yrkesroll.

Utbildningen, Ny som chef, vänder sig till dig som är nybliven chef och innehåller både teori och praktiska övningar kopplat till den dagliga verksamheten. Det ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion.

Ur innehållet:
• Ledarskap och medarbetarskap i idéburen organisation
• En styrelse som styr och en ledning som leder
• Personalansvar
• Samtal - om medarbetarsamtal, coachande samtal och att hantera svåra frågor
• Leda i förändring
• Hållbart ledarskap - om vikten av insikt och egen utveckling


Sagt av tidigare deltagare:

"Stor flexibilitet i kursledningen, basera på gedigen erfarenhet, förankring i idéburna organisationer"
"Verktyg och diskussioner som har lyft min blick och fått mig att reflektera över mitt ledarskap"
"Modeller, grunderna, exempel på konkreta utmaningar och dilemman i ledarskapet/chefsskapet"
"Bra med 2 dagar"


Kursledare Kerstin Enlund

Kerstin Enlund
Kerstin Enlund – beteendevetare och pedagog med 30 års erfarenhet som chef och ledare i idéburen sektor. Med i bagaget finns bland annat en stor erfarenhet av strategiskt förändringsarbete och kommunikativt ledarskap, utbildad och diplomerad psykosyntesterapeut( PsA) samt inom det musikterapeutiska fältet.