Det rörelseskapande ledarskapet - fånga upp och driva engagemang

Det rörelseskapande ledarskapet - fånga upp och driva engagemang
För att fånga upp och driva engagemang är det viktigt att tänka strategiskt kring idéburna organisationers kommunikation. Människors värderingar och tankar kring medlemskap och engagemang förändras. Sociala medier och digitaliseringen innebär nya möjligheter och nya utmaningar. Hur jobbar du med att fånga upp och driva engagemang bland medlemmar och förtroendevalda? Vi delar med oss av praktiska erfarenheter, metoder och verktyg för att skapa en mer involverande kommunikation.


Ur innehållet:
• Påverkansstrategier
• Skillnaden mellan att skapa och att fånga
• Det kommunikativa ledarskapet
• Att fånga upp och driva engagemang