Det rörelseskapande ledarskapet - fånga upp och driva engagemang

Det rörelseskapande ledarskapet - fånga upp och driva engagemang
För att fånga upp och driva engagemang är det viktigt att tänka strategiskt kring idéburna organisationers kommunikation. Människors värderingar och tankar kring medlemskap och engagemang förändras. Sociala medier och digitaliseringen innebär nya möjligheter och nya utmaningar. Hur jobbar du med att fånga upp och driva engagemang bland medlemmar och förtroendevalda? Vi delar med oss av praktiska erfarenheter, metoder och verktyg för att skapa en mer involverande kommunikation.


Ur innehållet:
• Påverkansstrategier
• Skillnaden mellan att skapa och att fånga
• Det kommunikativa ledarskapet
• Att fånga upp och driva engagemang


Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan seminariet.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att ovanstående kallelse går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.