Att se, förebygga och hantera konflikter

Att se, förebygga och hantera konflikter
Det kan hetta till ordentligt när olika intressen kolliderar. Bland förtroendevalda och aktiva fungerar organisationens stadgar och demokratiska struktur som en metod att förekomma destruktiva konflikter. Som anställd är förutsättningarna annorlunda. Som chef är du ansvarig för att konflikterna inte blir destruktiva. Hur kan du se, förebygga och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt? Under seminariet får du lära dig olika verktyg som du kan använda för att se, förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen. Du får även möjlighet att identifiera din personliga konfliktstil.

Ur innehållet:
• Attityd, beteende och/eller sakkonflikt
• Se din konflikt - ett arbetsmaterial
• Din personliga konfliktstil