Att se, förebygga och hantera konflikter

Att se, förebygga och hantera konflikter
Det kan hetta till ordentligt när olika intressen kolliderar. Bland förtroendevalda och aktiva fungerar organisationens stadgar och demokratiska struktur som en metod att förekomma destruktiva konflikter. Som anställd är förutsättningarna annorlunda. Som chef är du ansvarig för att konflikterna inte blir destruktiva. Hur kan du se, förebygga och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt? Under seminariet får du lära dig olika verktyg som du kan använda för att se, förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen. Du får även möjlighet att identifiera din personliga konfliktstil.

Ur innehållet:
• Attityd, beteende och/eller sakkonflikt
• Se din konflikt - ett arbetsmaterial
• Din personliga konfliktstil


Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan seminariet.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att ovanstående kallelse går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.