Driva och leda förändring

Driva och leda förändring
Idag är förändring normalläge, en del av den dagliga verksamheten för dig som är chef och ledare. Det är också nödvändigt på en strategisk nivå. Hur får du någon att vilja ändra sitt beteende? Seminariet har sin utgångspunkt i att du som chef och ledare i allt högre utsträckning driver och leder förändringsarbete i din dagliga verksamhet. Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas med planering och genomförande av förändringen på arbetsplatsen


Ur innehållet:
• Förändringskurvan
• Ledarskap i förändringens olika faser
• Att möta människor i kris och förändring

Datum: torsdagen den 2 april 2020
Tid: Kl 9-16.30
Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen15, Stockholm
Anmälan: görs här på hemsidan www.ledarinstitutet.se senast 15 mars

Utbildare Ann-Charlotte Eriksson, ledarskapskonsult med fördjupad kunskap inom förädringsledarskap

Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan seminariet.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att kallelsen går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.