Driva och leda förändring

Driva och leda förändring
Idag är förändring normalläge, en del av den dagliga verksamheten för dig som är chef och ledare. Hur får du någon att vilja ändra sitt beteende? Seminariet har sin utgångspunkt i att du som chef och ledare i allt högre utsträckning driver och leder förändringsarbete i din dagliga verksamhet. Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas med planering och genomförande av förändringen på arbetsplatsenUr innehållet:
• Förändringskurvan
• Ledarskap i förändringens olika faser
• Användbara modeller för att leda verksamhetsförändring och utvecklingsprojekt
• Att möta människor i kris och förändring