Driva och leda förändring

Driva och leda förändring
Idag är förändring normalläge, en del av den dagliga verksamheten för dig som är chef och ledare och det kan ske snabbt som med nuvarande pandemi. Det är också nödvändigt på en strategisk nivå. Vi vill gärna kalla det att genomföra förbättringar. Hur får du någon att vilja ändra sitt beteende? Seminariet har sin utgångspunkt i att du som chef och ledare i allt högre utsträckning driver och leder förändringsarbete i din dagliga verksamhet. Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas med planering och genomförande av förändringen i din organisation genom Ledarinstitutets förändringsplattform.

Ur innehållet:
• Varför förändring? Finns det förtroende och engagemang för att förändra?
• Ledarskap i förändringens olika faser
• Att möta människor i förändring

Praktisk information

Datum: 15 november 2022
Tid: Kl 9-16.00

Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen15, Stockholm

Bekräftelse och kallelse:
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan seminariet.

Betalning:
Kursavgiften faktureras i samband med att kallelsen går ut. Alla priser som anges på
hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs:
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud:
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.

Priset inkluderar: Fika, lunch och utbildningsmaterial.

Välkommen!

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte  Eriksson
Ann-Charlotte har lett Ledarskaps- och mentorsprogram, i flera omgångar och drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald i styrelser. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!