Idéburet ledarskap

Idéburet ledarskap
Det mest glädjefyllda uppdrag man kan ha är att få leda en idéburen organisation mot att förverkliga organisationen idé, vision och mål tillsammans med medlemmarna, förtroendevalda eller medarbetarna.

I kursen Idéburet ledarskap får du kunskap och verktyg för att omsätter ditt och andras engagemang i din styrning och ledning av organisationen. Viktiga frågor som belyses är hur skapas förtroende, hur utvecklas engagemang och gemensam rörelse, hur går man före samtidigt som beslut växer fram från medlemmarna.

I ledarskapet rör man sig emellan positions-, visions- och relationsledarskap. Vi fördjupar oss i de tre dimensionerna av ledarskap för att få förståelse för hur man når resultat, mod och engagemang.
Vi utgår från din organisation och era utmaningar i ledarskapet/chefskapet!


Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan seminariet.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att kallelsen går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.