Idéburet ledarskap

Idéburet ledarskap
Det mest glädjefyllda uppdrag man kan ha är att få leda en idéburen organisation mot att förverkliga organisationen idé, vision och mål tillsammans med medlemmarna, förtroendevalda eller medarbetarna.

I kursen Idéburet ledarskap får du kunskap och verktyg för att omsätter ditt och andras engagemang i din styrning och ledning av organisationen. Viktiga frågor som belyses är hur skapas förtroende, hur utvecklas engagemang och gemensam rörelse, hur går man före samtidigt som beslut växer fram från medlemmarna.

I ledarskapet rör man sig emellan positions-, visions- och relationsledarskap. Vi fördjupar oss i de tre dimensionerna av ledarskap för att få förståelse för hur man når resultat, mod och engagemang.
Vi utgår från din organisation och era utmaningar i ledarskapet/chefskapet!
Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte
 Eriksson
Ann-Charlotte är engagerad i de utmaningar som idéburen sektor och dess ledarskap står inför under 2020-talet. Med digitaliseringen kommer förändring i en snabb takt. Ann-Charlotte drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!
E-post: ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se
Telefon: 070-453 75 47