Idéburet ledarskap - Menings- och glädjeskapande i vår föränderliga & digitala tid

Idéburet ledarskap - Menings- och glädjeskapande i vår föränderliga & digitala tid
Våra organisationer drivs utifrån en idé om att förändra/förbättra. Det mest glädjefyllda och meningsfulla uppdrag man kan ha är att få leda en idéburen organisation med hjälp av den idén. Att använda idén som verktyg i ditt ledarskap ger engagemang och resultat. Det är också nyckeln för att kunna hantera att ledarskapet förändras i digital tid. Om du leder utifrån idén skapar du en trygghet i en osäker tid.

I kursen Idéburet ledarskap - Menings- och glädjeskapande i vår föränderliga och digital tid, får du kunskap och verktyg för att omsätter ditt och andras engagemang i din styrning och ledning av organisationen.

Viktiga frågor som belyses är hur skapas förtroende, hur utvecklas engagemang och gemensam rörelse, hur går man före som ledare samtidigt som beslut växer fram från medlemmarna i organisationen i vår demokratiska ordning. Hur vänder du förändringar som sker i omvärlden till känslan av att det vi gör är än mer meningsfullt och ger glädje. Hur kan det egna förändringsarbetet ske för att nå framgång. Vad behöver vi förstå av den digitala transformationen.

I ledarskapet rör man sig emellan positions-, visions- och relationsledarskap. Vi fördjupar oss i de tre dimensionerna av ledarskap för att få förståelse för hur man når resultat, mod och engagemang.

Vi utgår från din organisation och era utmaningar i ledarskapet/chefskapet!

Anmälan
Inget tillfälle är planerat just nu men du kan anmäla ditt intresse här bredvid så återkommer vi till dig så snart det finns tillräckligt många intresserade.


Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte
 Eriksson
Ann-Charlotte är engagerad i de utmaningar som idéburen sektor och dess ledarskap står inför under 2020-talet. Med digitaliseringen kommer förändring i en snabb takt. Ann-Charlotte drivs av idéen att det bästa ledarskapet ska finnas i idéburen sektor, Ann-Charlotte har själv lång erfarenhet som förtroendevald. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning. Hon har också haft samma roll som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi tar ett medvetet ledarskap mot resultat, för vår idé!
E-post: ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se
Telefon: 070-453 75 47

Kursledare Lina Lanestrand

Lina Lanestrand
Lina har erfarenhet från idéburen sektor både som ideellt aktiv och yrkesmässigt som ledarutvecklare på Studiefrämjandet, organisationsutvecklare på Rädda Barnen och som utvecklingsledare på Hälsofrämjandet. Nu senast kommer hon från en chefsroll i näringslivet och hälsobranschen. Lina är i grunden utbildad beteendevetare och coach. Lina erbjuder utöver föreläsningar och kurser också processledning, handledning i grupp och individuell coachning samt genomför skräddarsydda uppdrag med utbildnings- och organisationsutvecklingsinsatser för att gå från nuläge för att förverkliga mål och visioner. I uppdragen kan ingå att t ex skapa gemensam plattform, att formulera mål och visioner, att utveckla kultur, att stärka kommunikationen internt och externt liksom att sätta handlingsplaner för arbetet framåt.