Att ha en mentor innebär att få utvecklande och reflekterande samtal med en erfaren person, som delar med sig av insikter.

Ett mentorskap är ett fantastiskt intressant och utvecklande möte mellan två människor.

För att

• Adepten ska spegla sina erfarenheter mot en mentors erfarenhet
• Få nya tankar, perspektiv och idéer
• Få stöd i sin utveckling
• Utveckla strategier för att nå sina mål
• Få fundera på hur man kan göra istället

Med andra ord för att växa som människa!

Det sker i en långsam process med frågor och dialogen som verktyg. Ett mentorskap utgår helt från vad individen själv vill. Det är adepten som är i fokus och styr. Det förutsätter att adepten har en vilja att utvecklas och avsätter tid till sin egen utveckling.

Mentorn bidrar med kunskap, insikt, perspektiv eller visdom som adepten har behov av. Det är en betydelsefull, långsiktig och förtroendefull relation som inverkar positivt på både adept och mentor.

Mentorskap kan leda till ökad självinsikt, inre trygghet, att man hittar sin profil, sänkta/höjda krav på sig själv och/eller utvecklad ledarroll. Ens förmåga - att driva förändring, delegera, möta andra, utveckla medarbetare, hantera konflikter, skapa balans i livet, att fatta beslut och/eller bli bättre på att blicka framåt – förbättras. Det kan leda till att man får en ny syn på makt, organisation och styrning.

Adepter vittnar om att de blivit bättre på att lösa problem, ta emot kritik och besvara den på ett bättre sätt, prioritera och/eller att ta steg mot avancemang. Många säger att de blivit modigare, mer medvetna, drivna, lyhörda och med i fler nätverk.

Adepten Kattis Åström säger

”Att ha förmånen att ha en erfaren ledare som mentor gav mig en chans att utvecklas, både som ledare men också som person. Att kunna bolla dagliga och strategiska utmaningar med någon som inte tillhör samma organisation som dig själv, men som förstår organisationskultur och har erfarenhet att dela med sig av, är obetalbart. Jag har min mentor att tacka för många av de beslut jag fattat i min karriär, både professionella och privata. Mentorns sätt att få mig att reflektera och problematisera, istället för att få mig att direkt berätta hur och vad, gjorde att jag växte enormt som människa. Mentorn fick mig att se utmaningar istället för problem”

Mentorn Christine Eriksson

”Att vara mentor och stötta en adept i sin personliga och yrkesmässiga utveckling är en förmån. I mötet uppstår en relation av ömsesidig insikt och lärande. De utmaningar som mentorskapet ger bidrar till att se sina egna kunskaper och erfarenheter ur nya perspektiv och skapar lust och nyfikenhet att följa hur adepten omsätter det i sitt sammanhang”

Ledarinstitutet erbjuder kombinerade ledarskaps- och mentorsprogram IRMA & ALEX och enskilt mentorskap. Alltid med kvalificerad mentorsmatchning!

Vårt råd: Skaffa en mentor - ett beslut du aldrig ångrar!

Nästa Ledarskaps- och mentorprogram IRMA startar i augusti 2024 och nästa ALEX i januari 2025.

Tre adepter samtalar om betydelsen av att ha en mentor