ALEX 7 (anmälan till ALEX 8 öppnar inom kort)

ALEX 7 (anmälan till ALEX 8 öppnar inom kort)
VERKTYG FÖR DIG SOM VILL OCH VÅGAR! Ledarskap- och mentorsprogrammet ALEX är vårt utbildningsprogram för dig som har, eller vill ha, en ledarroll i en organisation inom idéburen sektor. ALEX ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas på ett personligt plan och som ledare. Vi hjälper dig att se inåt för att förstå och förändra. Och vi matchar dig med en mentor som lotsar dig uppåt och utåt i dina nätverk.

Vi vet att beslutsvägarna i en idéburen verksamhet kan vara långsamma och otydliga. Att det är en sektor där medarbetarna brinner för idén, har höga ambitioner och där många känner stress över vad som är en tillräckligt bra prestation. Med ALEX ger vi dig kunskap om hur du kan leda dina medarbetare rätt - tydligt och effektivt.

ALEX kan och ska:
Bidra till utveckling av dig som individ i ledarposition
Bidra till utvecklingen av organisationen
Skapa nätverk och ge dig möjligheter att lära av andra organisationer

ALEX vänder sig till dig som:
Har en vilja att utvecklas som person och ta ett utökat ansvar
Vill ha ett personligt bollplank
Vill höja din kompetens när det gäller ledarskap
Är beredd att satsa tid och engagemang för att nå resultat

Mentorskapet
Inför programstart intervjuas du som adept för att matchas med rätt mentor - den som kan bidra till maximalt till din utveckling. Ledarinstitutets mentorer har stor erfarenhet av ledarskap och engagerar sig att stödja adepter som vill utvecklas. Våra mentorer har en bakgrund inom idéburna organisationer. Du och din mentor presenteras för varandra och första träffen sker efter utbildningstillfälle ett. Ni kommer överens om hur ni vill lägga upp ert samarbete. Vi rekommenderar att ni avsätter 2 timmar per månad för dialog och erfarenhetsutbyte. Så långt det är möjligt försöker vi hitta en mentor på eller nära din hemort.

Upplägget
Utbildningen omfattar totalt 9 dagar fördelade under året. Under programtiden får du som adept ett gediget utvecklingsprogram som ger dig professionell och personlig utveckling. Syftet är att ge dig förutsättningar att ta på dig olika ledarroller eller utvecklas i din nuvarande ledarroll.

Anmälan görs till höger.
I december kommer du att få ut en enkät med frågor om dina behov och tankar inför mentorskapet. I december kommer en intervju att genomföras. Mentormatchning kommer att ske i januari. Om din anmälan kommer in efter 1 december kommer processen att påbörjas senare. Det skickas ut en kallelse inför varje kurstillfälle.

Boka-tidigt-pris 34.000 kr + moms (ordinarie pris 38.000 kr + moms) gäller t.o.m. 1 december 2018


Programmet 2018-2019

1 december- 25 januari - Mentormatchning
29-30 januari - Kursstart - Leda sig själv på det personliga planer och i ledarrollen
18 mars - Lär känna dig själv inkl. personlig preferensprofil (DiSC-analys)
7 maj - Tillsammans är jag stark
13 juni- Utmaningar i vardagen
28-29 augusti - Det kommunikativa ledarskapet
15 oktober - Att leda förändring och fånga engagemang
4 december - Framme i mål - Avslutningsseminarium