Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap
Är ett ledarskap som utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och om hur ledarskapet kan utveckla och stimulera människor, grupper, verksamheter och processer i organisationen på kort och lång sikt. Grundpelare under utbildningen är intention och mening, känsla av sammanhang, hanterbarhet och hälsa som hållbarhet.

Utgångspunkten är självkännedom och att ta ansvar för sig själv som ledare - för att kunna leda sig själv och andra på ett hälsosamt och utvecklande sätt. 

Vi bjuder in till
En utbildningsdag som varvar teori och aktuell forskning med praktiska övningar och reflektion. Vi går igenom definitioner av begreppet hållbart ledarskap och fördjupar oss i de fyra grundpelarna i hållbart ledarskap och som ger kunskap, verktyg och insikter för att bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Vi lyfter även den nya Organisatoriska och sociala arbetsmiljölagen (OSA) och kopplar till ett hållbart ledarskap.

Fyra grundpelar i hållbart ledarskap

Intention och mening - att vision, verksamhetsidé och gemensamma mål är tydliga och förankrade i alla delar av den idéburna organisationen, så att alla vet vad som ska åstadkommas och varför. Tydliga roller och uppgifter för att nå målen är ytterligare en aspekt - så att alla drar åt samma håll, i syfte att ta vara på den gemensamma kraften och skapa resultat. 

Känsla av sammanhang - att ledare, chefer, medarbetare och förtroendevalda för dialog och utvecklar samsyn kring förutsättningar, genomförande och arbetssätt liksom inflytande, delaktighet och möjligheten att påverka.

Ledarskap och hanterbarhet - att ta ansvar för att både chef och medarbetare liksom förtroendevalda och aktiva medlemmar har rimliga förväntningar ställda på sig och därmed har en hanterbar situation. Att det finns uttalade eller gemensamt skapade kriterier för hur prioriteringar görs och hur engagemang är och förblir hållbart.

Hälsa som hållbarhet - att skapa förutsättningar för hälsa och hållbarhet i organisationen. Aktuell kunskap om hjärnan ger oss verktyg för hälsa i vardagen. 

- - -
Praktisk info

Datum: Onsdag 14 november
Tid: Kl 9-16.30
Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen15, Stockholm

Utbildare: Lina Lanestrand, coach och beteendevetare med lång erfarenhet från ledar- och organisationsutveckling inom ideell sektor. Lina har fördjupad kunskap inom hälsa och är bl a mindfulnessinstruktör.

Anmälan
Anmäl dig här på hemsidan senast 29 oktober. I samband med anmälan godkänner du att vi spar dina kontaktuppgifter för att informera dig före och efter kursen.

Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan kursstart.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att ovanstående kallelse går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats.