IRMA 30

IRMA 30
IRMA 30
Vill du ta steg INÅT, FRAMÅT och UPPÅT som ledare? - Vi ger verktyg för dig som vill och vågar! Ledarskaps- och mentorprogrammet IRMA ger kvinnliga ledare inom idéburen sektor ordentliga verktyg och kunskaper som gör det enklare att utvecklas - i ledarrollen och på ett personligt plan. Vi hjälper dig att se inåt för att förstå och förändra och ta steg framåt. Och vi matchar dig med en mentor som lotsar dig uppåt och utåt. IRMA gör dig sällskap på resan mot ditt nya, starkare ledar-jag. Vi vet att vårt mentorprogram är bra, vi har vässat det i över 20 år. 

Beslutsvägarna i en idéburen organisation är ofta långsamma och otydliga. Det är en sektor där medarbetarna brinner för idén och har höga ambitioner. Och det är vanligt att man känner stress och är osäker på vad som är en tillräckligt bra prestation. IRMA ger kunskap och hur du kan leda rätt - tydligt och effektiv. 

IRMA kan och ska: 
• Bidra till utveckling av dig som kvinna i ledarposition
• Bidra till utveckling av organisationen
• Skapa nya nätverk och ge dig möjligheter att lära av andra organisationer 

Du är en kvinna som: 
• har en vilja att utvecklas och ta ett utökat ansvar
• vill ha ett personligt bollplank
• vill höja din kompetens när det gäller ledarskap
• är beredd att satsa tid och engagemang för att nå resultat

Mentorskapet: 
Inför programstart intervjuas du som adept för att matchas med rätt mentor – den som kan bidra maximalt till din utveckling. Ledarinstitutets mentorer har stor erfarenhet av ledarskap och engagerar sig i att hjälpa adepter som vill utvecklas. Våra mentorer har en bakgrund inom idéburna organisationer.

Du och din mentor presenteras för varandra och första träffen sker efter utbildningstillfälle ett. Ni kommer överens om hur ni vill lägga upp ert samarbete. Vi rekommenderar att ni avsätter 2-3 timmar per månad för dialog och erfarenhetsutbyte. Så långt det är möjligt försöker vi hitta en mentor på eller nära din hemort. 

Upplägget
Utbildningen omfattar totalt 9 olika dagar fördelade under läsåret. Under programtiden får du som adept ett gediget ledarskapsprogram som ger dig professionell och personlig utveckling.

Anmälan
Anmälan görs du till höger. Efter 15 maj kommer vi kontakta dig för att göra en intervju och därefter genomförs mentormatchningen. Kallelse till varje kurstillfälle skickas ut. 

Pris
38.000 kr 

Priset inkluderar alla kostnader utom eventuella resor och logi för adept och mentor. 
Alla priser exkl. moms 

Boka-tidigt-pris t.o.m. 15 maj 2017: 34.000 kr exkl. moms.Programmet 2016-2017

30 maj - 15 september - Mentormatchning

19-20 september - Kursstart - Leda dig själv på det personliga planet och i ledarrollen

18 oktober - Lär känna dig själv inkl. personlig preferensprofil (DiSC-analys)

28 november - Hantera stress och utmaningar i vardagen

24-25 januari - Skapa genomslag i ditt eget kommunikativa ledarskap

8 mars - Genus, makt och ledarskapsdimensioner

24 april - Att leda förändring och fånga engagemang

30 maj - Framme i mål - Avslutningsseminarium


Plats
De flesta tillfällena genomförs på Essinge Konferenscenter , Segelbåtsvägen 15 på Stora Essingen, Stockholm. 

Kursledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte
 Eriksson
Ann-Charlotte har lång erfarenhet som förtroendevald i idéburna organisationer. I tio år har hon ingått i Lärarförbundets högsta ledning som 1:e vice förbundsordförande. Hon har också haft samma titel som ung i SECO. Hon drivs av engagemang i medlemsnära organisationer. Hon har en examen från Lunds Universitet i företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap samt praktisk pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan i Malmö. Hon har varit delägare i Actor Kunskapsutveckling AB som drivit utbildning- och konsultverksamhet inom ledning och organisation, ekonomi och marknadsföring. Ann-Charlotte tror på att vi tillsammans ska äga och driva vår egen utveckling inom den ideella sektorn & tillsammans stå upp för sektorns värdegrund. Men det kräver att vi medvetet tar strategiska beslut mot resultat, för vår idé! Ann-Charlotte är Ledarinstitutets arbetande ordförande.
E-post: ann-charlotte.eriksson@ledarinstitutet.se
Telefon: 070-453 75 47