Konsultativt förhållningssätt i rollen som ombudsman

Konsultativt förhållningssätt i rollen som ombudsman
Med konsultativt avses här ett mer stödjande arbetssätt gentemot alla medlemmar och förtroendevalda och ska inte likställas med traditionell coaching eller karriärutveckling. Det handlar istället om att varje ombudsman får möjligheten att utveckla ett stödjande och utvecklande förhållningssätt i sitt arbete utifrån sin egen specialistkompetens.

Ur innehållet
• Den konsultativa processen
• Ett kommunikativt och möjliggörande förhållningssätt
• Målinriktade och utvärderande arbetsmetoder
• Konsten att lyssna och att ställa de rätta frågorna
• Medveten facilitering
• Att ge positiva insikter och skapa utveckling hos andra.

Målgrupp
De fackliga organisationerna, t.ex. ombudsmän.

- - -

Praktisk info

Datum: Onsdag 21 mars
Tid: Kl 9-16.30
Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen15, Stockholm
Anmälan: görs här på hemsidan www.ledarinstitutet.se senast 1mars

Bekräftelse
Du får en bekräftelse ca 2 veckor före kursstart. Bekräftelsen innehåller uppgifter om tid, plats och vägbeskrivning.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att ovanstående bekräftelse går ut. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms. Eventuell logi ingår inte i kursavgiften och bokas separat av respektive deltagare.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Anmälan är bindande men vid förhinder går det naturligtvis bra att överlåta kursplatsen till annan person i din organisation.